Unde se depun, la Ploiești, cererile pentru tichete sociale pentru alimente. Și persoanele fără adăpost vor primi vouchere

8 iunie 2022  |  09:57  |  👁 2705 Vizualizari


Primăria Municipiului Ploiești anunță că personalul Serviciului Protecția Copilului și Familiei din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești (sediul Primăriei Ploiești, Piața Eroilor Nr.1A, vizavi de Catedrală) primește cererile și declarațiile pe propria răspundere a persoanelor fizice beneficiare de sprijin material sub formă de tichete sociale emise pe suport electronic, prevăzute la art. 9 alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 63/09.05.2022, respectiv din partea familiilor cu copii care nu beneficiază de alocație pentru susținerea familiei, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) și d) din ordonanță, după cum urmează:

familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei.

De sprijin material sub formă de tichete sociale emise pe suport electronic, beneficiază și persoanele fără adăpost aflate, după caz, în evidență sau care au depus cererea și declarația pe propria răspundere, prevăzute la art. 9 alin. (4) din ordonanță.

Documentele care vor fi atașate cererii sunt următoarele :

B.I., C.I., C.I.P., pașaport;
Certificat de naștere copii;
Certificat de căsătorie, după caz;
Certificat de deces, după caz;
Sentință/Certificat de divorț, după caz;
Hotărâre judecătorească prin care soțul/soția este declarat/declarată dispărut/dispărută, după caz;
Hotărâre judecătorească de plasament, după caz;
Alte documente, după caz.

Pe baza cererilor și a declarațiilor pe propria răspundere, depuse în condițiile art. 9 alin. (4) din O.U.G. nr. 63/2022, personalul Serviciului Protecția Copilului și Familiei întocmește situația centralizatoare a familiilor ce îndeplinesc condițiile de acordare a sprijinului, și a persoanelor fără adăpost aflate, după caz, în evidența sa, sau care au depus cererea și declarația pe propria răspundere.

Distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde se face la domiciliul beneficiarilor, cu confirmare de primire, prin Compania Națională „Poșta Română” — S.A.

În cazul persoanelor fără adăpost, distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde se face de către Compania Națională „Poșta Română” — S.A. la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și vor fi distribuite prin grija acesteia, pe bază de tabel nominal, care se transmite ulterior Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A.

Distribuie:

Ne puteti gasi si pe Facebook!

Dati-ne un LIKE si fiti la curent cu ultimele articole.