25 martie 2020

Buna Vestire

Iubitorul de oameni și Milostivul Dumnezeu, văzând făptura mâinilor Lui chinuită de diavol, a găsit cu cale să-l trimită pe Fiul Său cel Unul Născut ca să mântuiască neamul omenesc.
15 martie 2020

Pilda „Rodul neascultarii”

Doi monahi care se ocupau cu pescuitul s-au dus la Sfantul Atanasie Athonitul sa ia binecuvantare pentru a pleca la lucru.
30 ianuarie 2020

Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur

Pe acești trei Sfinți Părinți îi sărbătorim ca pe cei mai mari Învățători și Păstori ai Bisericii, din toată istoria creștinătății. Viața lor sfântă și învățăturile lor alcătuiesc niște îndreptare […]
7 ianuarie 2020

Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul

Ziua de astăzi este închinată preamăririi Sfântului Ioan, ca unul care, botezând pe Mântuitorul în Iordan, a descoperit după semnul ce i se dăduse de sus, că Domnul Iisus este […]
6 ianuarie 2020

Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca Arătare)

Până la treizeci de ani, Domnul Hristos nu a început propovăduirea Sa, ci a vieţuit în Nazaret, câştigându-şi hrana din osteneala mâinilor, ca să ne înveţe pe noi a nu […]
27 decembrie 2019

Sfântul Apostol, întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan

Când s-a pus întrebarea între iudei, saduchei, farisei şi elini despre Domnul nostru Iisus Hristos, unii spuneau că este proroc, alţii că este înşelător, iar alţii că e Fiul Lui […]
25 decembrie 2019

Cuvânt de învăţătură la Naşterea Domnului

Trăim în această zi Sfântă, fapta cea mai adâncă a lumii; ascuns în pruncul Iisus, Dumnezeu se face om, ca pe oameni să-i îndumnezeiască. Răspunsul credinţei noastre este că suntem […]
12 decembrie 2019

Creștinii îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Ierarh Spiridon, episcopul Trimitundei

Acesta a trăit pe vremea împăratului Constantin cel Mare şi al lui Constantie, fiul lui. Era simplu la purtări şi smerit cu inima. Mai întâi a fost păstor de oi […]
5 decembrie 2019

Sfântul Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei

Cel între Sfinţi Părintele nostru Nicolae, a trăit pe vremea împăraţilor Diocleţian şi Maximian şi a strălucit în viaţa pustnicească şi pentru nespusa lui bunătate.
30 noiembrie 2019

Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României

Acesta a fost din Betsaida, fiul lui Iona din Galileea şi fratele lui Petru, primul dintre ucenicii Domnului Hristos. Înainte de a fi Apostol, Sfântul Andrei, a fost ucenic al […]