Sisteme de cogenerare la Spitalul Județean de Urgență Ploiești. Proiectul presupune o investiție de 26,5 milioane de lei

15 decembrie 2022  |  11:06  |  👁 101 Vizualizari


CJ Prahova a aprobat depunerea unui proiect pentru atragerea finanțării în  vederea achiziționării de sisteme de cogenerare a energiei electrice, pentru Spitalul Județean de Urgență Ploiești. Investiția ar urma să fie susținută, în mare parte, din fonduri europene, în timp ce instituția își asumă acoperirea cheltuielilor neeligibile.

 

Autoritățile județene depun proiectul „Creșterea eficienței energetice prin introducerea sistemelor de cogenerare la Spitalul Județean de Urgență Ploiești” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014- 2020. Investiția totală a fost estimată la 26.556.132,94 lei (inclusiv TVA).

Potrivit referatului de aprobare atașat proiectului adoptat de Consiliul Județean Prahova, “promovarea investițiilor propuse la finanțare prin prezentul ghid al solicitantului va contribui la realizarea următoarelor obiective:

– economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologică şi mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecţie şi pe îmbunătăţirea calităţii mediului, ca parte a Strategiei Europa 2020;

– atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind producția de energie din surse regenerabile prevăzute în Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;

– creşterea producţiei de energie din surse regenerabile

– creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca rezultat al investiţiilor de creştere a puterii instalate de producere a energiei electrice şi termice din surse regenerabile;

– reducerea emisiilor de carbon în atmosferă prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an – cărbune, gaz natural”.

sursa https://www.telegrama.ro/administratie/sisteme-de-cogenerare-la-spitalul-jude%C8%9Bean-de-urgen%C8%9B%C4%83-ploie%C8%99ti-proiectul-presupune-o-investi%C8%9Bie-de-26,5-milioane-de-lei.html

Distribuie:

Ne puteti gasi si pe Facebook!

Dati-ne un LIKE si fiti la curent cu ultimele articole.Ne puteti gasi si pe Facebook!

Dati-ne un LIKE si fiti la curent cu ultimele articole.