Inflația, pierderile și subvențiile la apă vor intra în facturile românilor

16 mai 2022  |  06:24  |  👁 332 Vizualizari


Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală (ANRSC) a decis să modifice metodologia de aprobare a tarifelor pentru apă și canalizare, permițând, astfel, majorări de prețuri pe toată linia. Astfel, în solicitarea de creștere a tarifelor vor putea intra pierderile de apă, investițiile, inflația, precum și subvențiile făcute de autoritățile locale. 

Ajustarea prețurilor și tarifelor la apă și canalizare se va face acum după alte criterii, în care vor intra și elemente precum inflația, care a ajuns la 13,8%, dar și subvențiile acordate de autoritățile locale pentru categoriile defavorizate ale populației.

Potrivit ANRSC, noile prețuri vor putea fi fundamentate pe baza cheltuielilor de producție și exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a costurilor pentru protecția mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate și a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii. Totodată, acestea vor include și o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare și modernizare a sistemelor de utilități publice, fondul de solidaritate, precum și o cotă de profit.

”Cota corespunzătoare pierderilor de apă justificate de starea tehnică a sistemului de alimentare cu apă se include în structura prețului apei numai după aprobarea acesteia, prin hotărâre, adoptată de către autoritatea deliberativă a unității administrativ-teritoriale sau, după caz, de către adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară, pe baza balanței apei, dacă pierderile totale de apă de la captare și până la utilizatori sunt mai mici de 20%, sau pe baza bilanțului apei, în situația în care pierderile de apă sunt mai mari de 20%. Pentru sistemele noi de alimentare cu apă, cota de pierderi de apă se aprobă pe baza datelor de proiect și normativelor tehnice în vigoare”, se arată în Ordinul ANRSC.

Investițiile, pe banii populației

Administrația publică locală va trebui să aprobe aplicarea unei cote de dezvoltare de către operatori. Această cotă va fi determinată pe baza unor studii tehnico-economice din care să rezulte oportunitatea, valoarea și termenul de recuperare a investiției, precum și creșterea calității serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare. Cota de dezvoltare reprezintă o cotă procentuală din cheltuielile totale și se include în structura prețurilor și tarifelor, numai după aprobarea acesteia prin hotărâre, adoptată de către autoritatea deliberativă a unității administrativ-teritoriale. Sumele încasate, corespunzătoare cotei de dezvoltare, se constituie într-un cont distinct, iar fondul rezultat se utilizează exclusiv pentru scopul în care a fost creat. ANRSC permite însă operatorilor care realizează investiții în infrastructura de apă din fondurile proprii să solicite o cotă de profit rezonabil mai mare, ținând seama de riscul comercial suportat.

Solidaritatea, în prețul apei

Ordinul ANRSC mai prevede obligativitatea autorităților administrației publice locale de a adopta măsuri de protecție socială pentru categoriile defavorizate de utilizatori, pentru a asigura suportabilitatea tuturor utilizatorilor casnici, inclusiv prin aprobarea și includerea în structura prețului/tarifului a fondului de solidaritate. Acesta va fi la nivelul de maximum 1% din valoarea cheltuielilor de exploatare, dacă rata de suportabilitate pentru gospodăria medie de pe întreaga arie de operare este cuprinsă între 2,5 și 3% inclusiv, și obligatoriu de 1%, dacă se depășește 3%. Sumele încasate de către operatori corespunzătoare fondului de solidaritate se constituie într-un cont distinct purtător de dobândă, deschis la o unitate a Trezoreriei Statului, iar fondul rezultat se utilizează exclusiv pentru acordarea ajutoarelor lunare către populația beneficiară.

Distribuie:

Ne puteti gasi si pe Facebook!

Dati-ne un LIKE si fiti la curent cu ultimele articole.