Fiscul va publica și lista firmelor care NU au datorii / 7 modificări fiscale pregătite – DOCUMENT

25 august 2022  |  10:01  |  👁 227 Vizualizari


1. ANAF va publica lista contribuabililor care nu au datorii

Conform proiectului, se introduce un nou punct privind publicarea listelor contribuabililor- persoane juridice- care nu au obligații restante.

Se dorește asta, conform notei de fundamentare, pentru a aduce la cunoștința opiniei publice contribuabilii care și-au declarat și achitat la scandență obligațiile fiscale de plată și care nu figurează în evidențele fiscale cu obligații restante.

“În acest mod, în relațiile contractuale derulate de către mediul de afaceri, contribuabilii care nu au obligații restante pot fi considerați parteneri de încredere”, spune nota de fundamentare.

Lista se publică trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare.

2. Durata inspecției fiscale la nerezidenți: 180 zile

Se modifică durata de efectuare a inspecției fiscale pentru contribuabilii nerezidenți, adică durata maximă de efectuare a inspecției fiscale să fie de 180 de zile, similar cu durata prevăzută pentru contribuabilii mari sau contribuabilii care au sedii secundare.

Această modificare are în vedere eliminarea problemelor rezultate din activitatea organului de inspecție fiscală.

3. Taxele vamale, accizele și TVA, excluse de la acordarea eșalonării la plată

Proiectul prevede excluderea de la acordarea eșalonarii la plată a taxelor vamale, accizelor și taxei pe valoarea adăugată.

Practic, după ce va fi adoptată și publicată în Monitorul oficial, pe lângă ajutoarele de stat de recuperat și fondurile europene, nu nu vor mai intra sub incidența eșalonării la plată taxele vamale, accizele și taxa pe valoarea adăugată pentru care competența de administrare revine Autorității Vamale Române, cu excepția inspecției fiscale și a executării silite.

În ceea ce privește taxele vamale, accizele și taxa pe valoarea adăugată care se află în administrarea Autorității Vamale Române, deși aceasta are calitatea de organ fiscal central, pentru aceste obligații nu se acordă eșalonare nici în cazul în care se transmit la ANAF în vederea recuperării.

4. Se reglementează acele situaţii în care valorificarea bunurilor se face de debitor la o valoare mai mică decât cea stabilită prin raportul de evaluare, dar care asigură recuperarea integrală a creanţei fiscale, inclusiv a accesoriilor si cheltuielilor de executare.

În aceste cazuri este realizat scopul executării silite, creanţa fiind recuperată în totalitate, astfel încât un eventual dezacord al organului de executare ar fi lipsit de interes. Dat fiind că vânzarea se face chiar de debitor, este asigurată şi respectarea intereselor acestuia.

5. Se propune introducerea unui nou punct care să reglementeze posibilitatea declarării stării de insolvabilitate a debitorilor care deţin în proprietate bunuri a căror valoare este mai mică de 2% din cuantumul obligațiilor fiscale restante.

6. Se propune restituirea taxei pentru emiterea soluție fiscale individuale anticipate în cazul în care contribuabilul /plătitorul solicită din proprie inițiativă, oricând în primele 15 zile de la depunerea cererii, termen alocat analizei prealabile.

De asemenea, taxa se restituie și în cazul în care cererea nu a fost luată în considerare de organul fiscal competent, la finalizarea analiza prealabile, și contribuabilul/plătitorul notificat despre acest fapt, optează pentru renunțarea la cerere și solicită restituirea taxei.

Tot în acest sens, se includere categoria contribuabililor nerezidenți pentru care taxa de emitere este de 5.000 de euro. (Acești contribuabili nu au beneficiat până în prezent de instrumentul soluției fiscale individuale anticipat și era necesară o clarificare cu privire la categoria de taxa de emitere aplicabilă).

Pentru celelalte categorii de contribuabili/plătitori, taxa va fi de 3.000 euro, la cursul comunicat de Banca Națională a României pentru ziua efectuării plății.

De asemenea, contribuabilul/plătitorul solicitant are dreptul la restituirea taxei achitate în cazul în care organul fiscal competent respinge emiterea/modificarea acordului de preț în avans.

7. Se exceptează de la atribuirea numărului de identificare fiscală a persoanele nerezidente care sunt înregistrate fiscal și care comunică Oficiului Național al Registrului Comerțului informații referitoare la înregistrarea fiscală în aceeași zi sau cel mai târziu a doua zi.

De asemenea, se propune ca după emiterea certificatului de înregistrare fiscală acesta să se păstreze de către organul fiscal până la data ridicării de către contribuabil sau împuternicitului acestuia.

Practic se va abroga un articol întrucât certificatul de înregistrare fiscală nu se va mai comunica de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

sursa https://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-25752918-fiscul-publica-lista-contribuabililor-care-nu-datorii-7-modificari-fiscale-pregatite-document.htm

Distribuie:

Ne puteti gasi si pe Facebook!

Dati-ne un LIKE si fiti la curent cu ultimele articole.