DGASPC Prahova recrutează asistenți maternali

10 iulie 2020  |  07:04  |  👁 443 Vizualizari


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova continuă campania de identificare și recrutare a persoanelor interesate de profesia de asistent personal profesionist.

Persoana care dorește să devină asistent personal profesionist poate să adreseze o cerere de atestare către Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului în a cărei rază are domiciliul sau, după caz, reședința, a anunțat DGASPC Prahova.

„Asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia, în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”, a precizat DGASPC Prahova.

Poate beneficia de serviciile asistentului personal profesionist adultul cu handicap grav sau accentuat care nu dispune de spațiu de locuit, nu realizează venituri sau realizează venituri de până la nivelul salariului mediu pe economie.

Îngrijirea și protecția persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat se poate asigura de către un asistent personal profesionist, altul decât soțul/soția sau rudele în linie dreaptă.

Cererea de solicitare a atestării ca asistent personal profesionist va fi însoţită de următoarele documente:

  1. Copii de pe actele de stare civilă;
  2. Copie de pe dovada absolvirii învățământului general obligatoriu corespunzător prevederilor legale în vigoare la data absolvirii studiilor;
  3. O scurtă prezentare a sa, precum și a persoanelor cu care locuiește, menționând numele și prenumele, data nașterii acestora și gradul de rudenie/tipul de relație cu solicitantul, precum și acordul din partea fiecărei persoane adulte cu care locuiește pentru activitatea pe care urmează să o desfășoare;
  4. Adeverințe medicale privind starea de sănătate, eliberate de medicul de familie, atât pentru solicitant, cât şi pentru persoanele cu care locuieşte;
  5. Copie de pe titlul de proprietate/coproprietate sau de pe contractul de închiriere sau comodat al locuinței, pe o durată de minimum 3 ani, cu o cameră separată pentru cu o cameră separată pentru persoana/ persoanele care urmează a fi îngrijită/îngrijite;
  6. Declarație pe propria răspundere, în formă autentică, a coproprietarului/coproprietarilor sau a proprietarului, în cazul închirierii sau al comodatului, privind acordul ca solicitantul să desfășoare activitatea de asistent personal profesionist;
  7. Copie de pe certificatul de calificare sau de pe certificatul de competenţe profesionale ca asistent personal profesionist (emis de un furnizor acreditat de formare profesională).

Persoanele interesate pot depune cereri sau pot solicita informații suplimentare la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, din Ploiești, Șoseaua Vestului nr. 14-16Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor cu Handicap, telefon/ fax: 0244/ 586.100, 0244/ 511.400, interior 223, e-mail: dgaspcph@yahoo.com

Distribuie:

Ne puteti gasi si pe Facebook!

Dati-ne un LIKE si fiti la curent cu ultimele articole.