Buna Vestire

Iubitorul de oameni și Milostivul Dumnezeu, văzând făptura mâinilor Lui chinuită de diavol, a găsit cu cale să-l trimită pe Fiul Său cel Unul Născut ca să mântuiască neamul omenesc.

Pentru că a dorit ca acest lucru să rămână ascuns, a încredințat taina aceasta unuia singur dintre arhangheli, preamăritul Gavriil.

Acesta venind în cetatea Nazaret a grăit: ,,Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine”, iar Fecioara i-a răspuns: ,,Cum va fi mie aceasta?”. 

Răspunzând îngerul a grăit: ,,Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință”.

Atunci Fecioara a zis: ,,Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău”.

Aceasta zicând, Fiul și Cuvântul Lui Dumnezeu S-a zămislit, ca prunc omenesc, prin venirea Duhului Sfânt, în pântecele Preacuratei, iar îngerul s-a făcut nevăzut.

Așa s-a început taina Cuvântului: Fiul Lui Dumnezeu, Fiu omului Se face, Dumnezeu S-a făcut om, ca pe om să-l mântuiască.

Related posts

Leave a Comment

four × 1 =