100 milioane euro pentru digitalizarea educației românești

10 septembrie 2019  |  13:23  |  👁 604 Vizualizari


Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Mînzatu a semnat astăzi, 2 contracte de finantare în valoare de 100 milioane euro, vizand digitalizarea în educatie.

Ce spune ministrul:

,,Iata detalii despre ce se va schimba prin accesarea acestor #FonduriEuropene

Platformă digitală cu resurse educaţionale deschise (EDULIB) (Biblioteca virtuală)

Beneficiar: Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare

Sursa finantare

Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Valoare totală eligibilă: 49.544.477 Euro

Valoarea eligibilă nerambursabilă: 48.553.587 Euro

Durata proiect

SEPTEMBRIE 2019 – SEPTEMBRIE 2021 (2 ANI)

Obiective specifice

• Crearea unei platforme digitale cu resurse educaţionale deschise;

• Integrarea şi valorificarea de resurse digitale de tip OER (Open Educational Resource);

• Dotarea a unui număr de 5400 de şcoli gimnaziale cu kit-uri multimedia.

Rezultate

• Crearea unei platforme digitale cu resurse educaţionale deschise;

• Integrarea şi valorificarea de resurse digitale de tip OER ;

• Dotarea a unui număr de 5400 de şcoli gimnaziale cu kit-uri multimedia;

       Fiecare kit va contine urmatoarele echipamente:

       – 1 videoproiector

       – 1 laptop

       – 1 kit STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)

Kit-ul va fi utilizat in primul rand de profesori pentru prezentarea materialelor online. Kit-ul STEM va fi folosit de elevi.

• Instruirea indirectă (tip train-the-trainers) pentru 5400 profesori.

Se vor instrui profesorii pentru utilizarea platformei create din proiect, pentru a putea elabora a lectie, de a prezenta un material si sa realizeze materiale noi.

—-

Titlu proiect si beneficiar:

Sistem informatic de management al şcolarităţii – SIMS / Beneficiar:

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Sursa finantare

Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Valoare totala eligibila

47.639.078 euro

Durata proiect

36 LUNI (3 ANI)

Obiective specifice

Solutia urmarita vizeaza implementarea si utilizarea la nivel national a unui sistem informatic bazat pe principiile eficientei, transparentei si responsabilizarii partilor implicate in dialog si consultare. Acest sistem informatic va avea functii de colectare in timp real a datelor din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar concomitent cu transmiterea lor automata, agregarea la

nivelul unitatii si raportarea catre Inspectoratele Scolare Judetene si nivelurile centrale strategice. Astfel, pornind de la nucleul specific de Catalog Electronic, platforma va realiza inregistrarea si gestionarea activitatii curente in scoala, la nivel local si national: note, frecventa, situatie scolara, agregarea si analiza acestor date in scopul prezentarii de indicatori si informatii statistice care sa sprijine factorii de decizie din educatie in monitorizarea situatiei scolare la nivel local si national, precum si prezentarea detaliata a activitatii scolare a elevilor catre parinti. Toate informatiile actualizate vor fi accesibile factorilor decizionali din cadrul Inspectoratelor Scolare si Ministerului Educatiei Nationale. Pe de alta parte, sistemul se vrea a fi semnificativ mai mult decat un simplu Catalog in sensul clasic – fiind menit a sprijini activitatea strategica si decizionala, la nivel national, in sistemul de invatamant preuniversitar

Rezultate

Prin implementarea proiectului se va realiza un sistem ce va gestiona exclusiv activitatea ciclurilor de invatamant primar, gimnazial si liceal.

Sistemul trebuie astfel implementat pentru a putea gestiona si celelalte cicluri prin simpla sa extensie la nivel de infrastructura pentru a putea sustine incarcarea generata de noile grupuri tinta, dar el va fi dimensionat in aceasta faza pentru a face fata urmatoarelor caracteristici legate de volumetria grupului tinta curent:

• 6 250 institutii de invatamant (scoli si licee cu personalitate juridica);

• 180 000 de profesori;

• 2 250 000 elevi;

• 2 500 000 conturi pentru apartinatori (accesul parintilor in sistem va fi posibil numai dupa inregistrarea unui cont de informare publica la secretariatul scolii);

• 2 conturi de tip secretariat si 2 conturi de tip management (director si director adjunct – din cadrul profesorilor) per unitate de invatamant;

• 5000 de conturi manageriale la nivelul inspectoratelor (local) si al ministerului (central);

• evaluarile nationale se deruleaza in maxim 5000 de scoli, cu centralizarea lucrarilor in 100 de centre de scanare distribuite la nivel naţional.

În cadrul managementului școlar intră și examenele pe care Ministerul le organizează – de exemplu evaluarea națională. Ministerul dorește realizarea unei platforme software “EVALONLINE” integrată în SIMS, care să permită corectarea lucrărilor online de către profesorii evaluatori și trecerea notelor direct în sistem. Lucrările scrise de elevi vor fi anonimizate, scanate și apoi random distribuite la profesorii evaluatori cuprinși în lista evaluatorilor acreditați. În acest fel se va știi exact deficitul de profesori evaluatori mai ales la cei care susțin examenele la disciplinile în limba maternă. Totodată, prin implementarea acestei platforme, costurile actuale vor fi reduse iar profesorii evaluatori vor putea realiza evaluarea lucrărilor de oriunde fiind necesară doar o conexiune la Internet.

Proiectul SIMS este mult mai complex decât un simplu Catalog Electronic, acesta fiind doar una dintre componentele acestuia.

Pe lângă componenta de Catalog Electronic propriu-zis, proiectul include diverse alte componente de mare complexitate:

• Platformă de comunicare și schimb de documente între utilizatorii sistemului (profesori, elevi, părinți)

• Integrarea cu sisteme de tip Catalog Electronic pre-existente, deja funcționale, sau care vor apărea în timp

• Sistem de analiză avansată a datelor, bazat pe tehnologii de tip Big Data / Machine Learning, pentru realizarea de studii avansate pe baza datelor colectate din sistemul de învățământ și alte surse externe (pe măsură ce acestea se vor integra)

• Module de generare a documentelor școlare (diplome etc.) în format electronic, împreună cu arhiva electronică centralizată pentru toate aceste documente, conformă cu legile și normele de arhivare electronică

• Sistem de digitalizare a proceselor de evaluare organizate de MEN (Evaluare Națională, Bacalaureat etc.) care va facilitate evaluarea anonimizată, online, a lucrărilor

• Integrarea cu sistemele de gestiune a evenimentelor de viață prin implementarea evenimentelor de viață în responsabilitatea MEN (înscriere în clasa zero, la liceu etc., inclusiv aspecte legate de oferirea acestor servicii în medii online) – pe baza fluxurilor definite de E&Y în cadrul proiectului eGov

• Portal public de informare

• Digitalizarea altor procese care țin de managementul școlarității

• Infrastructura de nivel tehnic deosebit, cu asigurarea înaltei disponibilități și garantarea continuității serviciilor prin balansarea încărcării sistemelor pe două centre de date la nivel național.

Multumesc in avans beneficiarilor nostri pentru mobilizarea maxima pentru a implementa aceste activitati si pentru a cheltui banii europeni pusi la dispozitia sistemului de invatamant romanesc. Breaz Daniel – succes! Alexandru Petrescu – multumiri pentru colaborare!”

Distribuie:

Ne puteti gasi si pe Facebook!

Dati-ne un LIKE si fiti la curent cu ultimele articole.