Tot ce trebuie să știi despre cardurile de energie. Cum se utilizează și care sunt actele necesare pentru plată

20 februarie 2023  |  10:01  |  👁 188 Vizualizari


Începând de astazi, 20 februarie, se pot efectua plățile prin cardurile de energie pentru facturile curente și restante.

Directorul Poştei Române, Valentin Ştefan, a declarat, luni, că de la 8:00 la 10:00 s-au înregistrat 1.000 de plăţi la facturi prin Poşta Română efectuate de beneficiarii cardurilor de energie.

„De la 8,00 dimineaţa cei aproape 4 milioane de beneficiari au putut să-şi achite facturile prin Poşta Română. Până la ora 10,00, deci în primele două ore, avem undeva la 1.000 de plăţi deja efectuate în oficiile poştale. Mai mult, în cursul zilei de astăzi vom demara şi primele plăţi pe portabile, cu ajutorul PDA-urilor la poştaş. Ne dorim să fie un proces etapizat. Acesta este şi motivul pentru care la ora 8,00 dimineaţa am lăsat liberă doar aplicaţia în oficiile poştale, urmând ca de la ora 10,00 să dăm acces şi pe PDA-uri şi undeva după-amiază să poată fi efectuată şi plata online. Este un proiect mare, un proiect greu şi am vrut să ne asigurăm că nu apar sincope”, a spus directorul Poştei Române.

El a arătat că în următoarea săptămână POS-urile vor fi distribuite peste tot în ţară în oficiile poştale. De asemenea, directorul Poştei Române a menţionat că şi cardurile care nu au fost încă înmânate beneficiarilor sunt în proces de distribuire.

„Dar pentru absolut toate cardurile noi am avut cel puţin o încercare. Cel puţin o dată poştaşul a mers acasă la om să-i lase cardul. Din diferite motive nu l-a găsit acasă”, a spus el.

Directorul Poştei Române a explicat că în cazul în care persoanele care trebuie să primească cardul de energie nu sunt acasă când vine poştaşul acesta va lăsa o înştiinţare şi va reveni după trei zile şi dacă nu găseşte persoana respectivă nici de această dată va mai reveni o dată. Dacă nu va găsi persoana respectivă la adresă nici după această procedură, poştaşul va lăsa cardul la oficiul poştal, unde va rămâne până la sfârşitul lunii iunie.

Tot ce trebuie să știi despre cardurile de energie

În baza cardului se pot efectua plăți în următoarele perioade:

a) Pentru tranșa I – valoare de 700 lei, în perioada 20.02.2023 – 30.06.2023;

b) Pentru tranșa II – valoare de 700 lei, în perioada septembrie 2023 – 27.12.2023.

Cum se acordă ajutorul

Ajutorul are forma unui card emis pe suport de hârtie, cu care se pot plăti facturi de energie (total sau parțial). Ajutorul se acordă în două tranșe, a câte 700 lei fiecare.

Servicii/produse care se pot plăti: electricitate, gaz, energie termică în sistem centralizat de termoficare, butelie, lemn de foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire.

Cum se utilizează

Se pot plăti facturi curente sau restante, doar pentru locul de consum de la domiciliul beneficiarului. Cu un card se pot face mai multe plăți, către mai mulți furnizori, până la epuizarea sumei.

Plățile se fac prin mandat poștal. Nu se pot efectua mai mult de 8 plăți/loc de consum pe durata programului de sprijin.

Ajutorul nu se consideră venit și nu afectează:

– venitul minim garantat;

– alocația pentru susținerea familiei;

– statutul consumatorului vulnerabil de energie.

Sumele alocate celor două tranșe nu pot fi preschimbate în bani și nu pot fi folosite pentru plăți prin mandat poștal către alte destinații decât plata facturilor de energie.

Cine beneficiază de acest ajutor

 

Venitul net per coabitant, la nivelul unui loc de consum, nu trebuie sa depaseasca 2.000 lei.

Potențialii beneficiari trebuie să știe că vor fi înștiințați dacă s-au descoperit situații care îi fac neeligibili. În acest caz, ei pot suna la 0319966, numărul de call center-ul creat de Poștă, unde vor primi informații suplimentare și vor fi îndrumați, dacă situația poate fi corectată.

Cum se stabilesc listele finale cu beneficiari

Procedura de stabilire a listelor cuprinde următoarele etape:

1. Se stabilește lista potențialilor beneficiari care se încadrează în categoriile stabilite în ordonanță.

2. Se verifică veniturile acestora.

3. Pentru fiecare punct de consum, se verifică numărul de locuitori.

4. Se verifică media venitului pentru fiecare loc de consum, pentru a vedea dacă se depășește pragul de 2.000 de lei.

Care sunt condițiile de acordare

Cardul se aduce de către Poșta Română, la domiciliul beneficiarului, cu confirmare de primire.

Persoanele care se încadrează în mai multe categorii vor beneficia de sprijin o singură dată.

Dacă la un loc de consum domiciliază mai mulți beneficiari, sprijinul se acordă o singură dată per loc de consum. Pe card vor fi scrise numele tuturor beneficiarilor care au aceeași adresă de domiciliu.

Factura poate să fie pe alt nume decât cel al beneficiarului care locuiește la adresă. Adresa locului de consum trebuie să coincidă cu domiciliul beneficiarului (sau domiciliul declarat al acestuia).

Sumele rămase neutilizate la expirarea cardului se anulează.

Când ajung cardurile la beneficiari

În periada 1-28 februarie 2023 beneficiarii eligibili vor primi cardul de energie. Plățile se vor putea face începând cu 20 februarie.

Cei care își păstrează calitatea de beneficiari vor putea utiliza cardul și pentru tranșa a doua, începând cu luna septembrie.

În perioada 1-30 septembrie, cei care vin între timp eligibili vor primi cardul pentru a putea utiliza tranșa a II-a.

Când expiră ajutorul

1 ianuarie 2024: toate cardurile își încetează valabilitatea, indiferent de sumele rămase neutilizate. Cardurile alocate ambelor tranșe se pot folosi până la 31 decembrie 2023 inclusiv. Sprijinul nu poate fi utilizat în afara termenului de valabilitate prevăzut.

Care sunt acte necesare pentru plată

– Cardul de energie (primit prin Poșta Română)

– Actul de identitate al beneficiarului (sau document de împuternicire și actul de identitate al împuternicitului)

– Factura (curentă sau restantă) ori alt document justificativ (înștiințare de plată din partea furnizorului SAU certificat de validare a datoriei din partea asociației de proprietari/locatari, în cazul plății încălzirii în sistem centralizat de termoficare)

Dacă beneficiarul are alt domiciliu decât cel scris pe cardul de energie: contractul de furnizare a energiei la domiciliul declarat + declarație pe proprie răspundere a beneficiarului, că utilizează ajutorul pentru domiciliul la care locuiește.

Ce este certificatul de validare a datoriei

Este un document emis de asociația de proprietari/locatari, pentru a certifica datoria curentă sau restantă a beneficiarului de sprijin față de asociația de proprietari/locatari, rezultată din furnizarea de energie termică în sistem centralizat.

Asociațiile de proprietari/locatari vor încheia protocoale de colaborare cu Poșta Română pentru a comunica conturile bancare și orice alte date necesare pentru virarea sumelor aferente mandatelor poștale emise prin utilizarea cardurilor de energie.

Beneficiarii de carduri care sunt racordați la alimentarea cu energie termică în regim centralizat, trebuie să solicite eliberarea acestui card de către Asociația de proprietari unde este înscris.

După ce îl primesc, pentru a achita factura la energie termică, trebuie să îl prezinte poștașului/oficiantului poștal împreună cu cartea de identitate și cardul de energie.

Certificatele de validare a datoriilor se emit în două exemplare, din care un exemplar se păstrează la asociația de proprietari/locatari emitentă, iar cel de-al doilea exemplar se păstrează la Poșta Română.

Modelul de card este disponibil AICI.

Cum se efectuează plata

La orice subunitate a Poștei Române SAU la poștașul care a sosit la domiciliul beneficiarului.

Se completează plata prin mandat poștal, către contul furnizorului de energie (ori al asociației de proprietari/locatari).

Se primește dovada plății, pe care este scrisă suma rămasă după efectuarea plății, valoarea plății/plăților efectuate și furnizorul/furnizorii către care s-a efectuat plata.

Pot retrage numerar de pe carduri

Nu există această posibilitate. Scopul exclusiv pentru care pot fi acordate cardurile este pentru achitarea facturilor la energie.

Cardul nu poate fi vândut ori donat. Orice încercare de vânzare anulează cardul și atrage o amendă contravențională între 42.000-60.000 lei.

Plata altor produse/servicii decât cele pentru care este destinat cardul se pedepsește cu amendă contravențională între 4.500-6.000 lei.

Ce este declarația pe proprie răspundere și în ce situație se utilizează

Este un document ce trebuie completat de potențialul beneficiar în situația în care nu se poate stabili câți oameni stau la același punct de consum.

Sunt situații în care beneficiarii nu au nomenclatorul stradal trecut în cartea de identitate (figurează mai mulți la aceeași adresă). În această situație, ei trebuie să completeze o declarație pe propria răspundere prin care spun câți locuiesc efectiv la punctul de consum.

Poșta distribuie declarațiile pentru toate acesti situații identificate la momentul întocmirii listelor cu beneficiari și să le preia în maxim 3 zile, pentru ca apoi să se recalculeze media veniturilor și să se actualizeze listele.

Ce este ancheta socială și în ce situație este necesară

Pot fi situații în care la un loc de consum sunt luate în calcul veniturile unei persoane care nu mai locuiește acolo (dar figurează așa în acte) şi nici nu se poate face radierea acestor colocatari de la adresa de domiciliu.

În acest caz, potențialul beneficiar poate să solicite o anchetă socială la primărie, care să stabilească numărul și persoanele care locuiesc în fapt la locul de consum. Rezultatul se transmite la Poștă, iar ulterior se actualizează lista.

Distribuie:

Ne puteti gasi si pe Facebook!

Dati-ne un LIKE si fiti la curent cu ultimele articole.