Termoficare Prahova respinge solicitarea facută de CJSU Prahova și nu va repune în funcţiune Cazanul de Apă Fierbinte 2 fără ca reparațiile să fie finalizate

10 august 2022  |  05:40  |  👁 301 Vizualizari


„SC Termoficare Prahova SA a luat act de adresa transmisă în data de 4 august 2022 de ADI Termo Prahova, document prin intermediul căruia compania noastră este somată să sisteze reparaţiile de strictă necesitate desfăşurate la CAF 2 şi aducerea utilajului de producţie a energiei termice la starea tehnică iniţială. (…) Mai mult, autorităţile au solicitat companiei noastre punerea în funcţiune a utilajului şi demararea furnizării apei calde menajere către consumatori.

Având în vedere starea avansată de degradare a Cazanului de Apă Fierbinte Nr. 2 constatată prin evaluări tehnice externe raportate către autorităţi, compania Termoficare Prahova SA nu poate sa îşi asume răspunderea punerii în funcţiune a utilajului fără finalizarea planului de reparaţii, potrivit reglementărilor legale”, se menţionează într-un comunicat al companiei.

Compania Termoficare Prahova precizează va respecta întotdeauna legislaţia în vigoare şi nu va pune în pericol siguranţa angajaţilor săi şi nici siguranţă în funcţionare a serviciului public de alimentare cu energie termică.

„Încă din data de 9 mai 2022, când SC Termoficare Prahova SA a devenit noul operator al serviciului de furnizare a energiei termice la nivelul municipiului Ploieşti, compania noastră a depus toate eforturile tehnice şi logistice pentru a furniza către beneficiari serviciul de alimentare cu energie termică în condiţii de legalitate, cu respectarea strictă a normelor în vigoare.

Potrivit prevederilor contractuale, compania noastră are la dispoziţie 3 luni pentru finalizarea inventarierii bunurilor şi semnarea Procesului Verbal final. O comisie tehnică cu sprijinul experţilor externi a întocmit un raport complex privitor la starea echipamentelor preluate provizoriu, pana la semnarea Procesului Verbal final, ca bunuri de retur de pe platforma CET Brazi şi a transmis măsurile propuse pentru asigurarea furnizării agentului termic pentru apa caldă menajeră şi încălzire în sistem centralizat”, se mai afirmă în comunicat.

Conform aceleiaşi surse, contrar specificaţiilor din caietul de sarcini aferent procedurii de atribuire a contractului de concesiune, în care era stipulat că puterea instalată a utilajelor de producere a energiei termice din cadrul CET Brazi este de 559,5 MWh, realitatea tehnică pe care reprezentanţii companiei au constatat-o în teren este că singura sursă utilizabilă şi funcţională de producere a energiei termice este CAF 2, cu o capacitate de 100Gcal/h, restul surselor de producţie fiind inoperabile.

În comunicat se mai menţionează că lucrările la CAF 2 sunt obligatorii pentru a asigura, împreună cu surse alternative, capacitatea de producţie necesară furnizării agentului termic în iarna 2022-2023.

„În lipsa acestor reparaţii, atragem atenţia că există riscul major ca furnizarea apei calde menajere şi a încălzirii în sistem centralizat să fie imposibilă pentru perioada următoare, utilajul fiind susceptibil de defecţiuni majore. Totodată, starea critică a echipamentului care este singura sursă de producţie a energiei termice utilizabilă în acest moment prezintă un risc major de siguranţă pentru personalul operaţional angajat în exploatarea acestuia cât şi pentru siguranţa în funcţionare a serviciului de energie termică”, a transmis Termoficare Prahova.

Compania dă asigurări că va continua să asigure operaţiunile de întreţinere şi reparaţii esenţiale şi îşi va îndeplini obligaţiile salariale potrivit contractelor de muncă în vigoare până la clarificarea totală a situaţiei.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Prahova a solicitat operatorului Termoficare Prahova SA, pe 5 august, să reia furnizarea apei calde în municipiul Ploieşti, livrarea fiind sistată la data de 1 august.

Astfel, CJSU a aprobat, în cadrul unei şedinţe extraordinare, o hotărâre prin care „se solicită operatorului Societatea Termoficare Prahova SA să asigure continuitatea serviciului de utilitate publică privind furnizarea agentului termic către populaţia de pe raza UAT Ploieşti”.

În preambulul hotărârii sunt invocate, printre altele, Legea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice 51/2006, HG 557/2016 privind managementul tipurilor de risc şi OUG 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.

Distribuie:

Ne puteti gasi si pe Facebook!

Dati-ne un LIKE si fiti la curent cu ultimele articole.