5 ianuarie 2020

Nicolae Mavrocordat, domnul iluminat care a pus la punct boierii şi a reformat Moldova

La 5 ianuarie 1716, Nicolae Mavrocordat a fost numit domn al Ţării Româneşti, acesta reprezentând momentul instaurării regimului fanariot în Ţara Românească. S-a născut la 3 mai 1680 la Constantinopol […]