Cea mai mare pondere în producția de electricitate o deține energia eoliană

Producția de energie electrică din surse eoliene depășește, la ora scrierii acestei știri, ponderea tuturor celorlalte variante (păcură, gaze, cărbune, nuclear, hidro, fotovoltaic etc.), pe fondul viscolului din sud-estul țării, unde se află majoritatea generatoarelor eoliene. Energia din surse eoliene are acum o pondere de aproape 28% în coșul național, în timp ce producția din centralele care funcționează pe bază…