25 martie 2020

Buna Vestire

Iubitorul de oameni și Milostivul Dumnezeu, văzând făptura mâinilor Lui chinuită de diavol, a găsit cu cale să-l trimită pe Fiul Său cel Unul Născut ca să mântuiască neamul omenesc.