Surpriza placută de pe lista PSD Prahova la Alegerile Parlamentare: Judecătoarea Simona-Maya Teodoroiu

21 octombrie 2020  |  14:43  |  👁 929 Vizualizari


Presedintele Partidul Social Democrat, Marcel Ciolacu a spus  că nu  accepta ca pe listele PSD pentru alegerile parlamentare să se regăsească vreo persoană trimisă în judecată!
Exemplu il  reprezinta noua achizitie a PSD Prahova, judecatoarea conferentiar doctor Simona-Maya Teodoroiu care a ales sa candideze pe listele PSD Prahova pentru Parlamentul Romaniei. Un nume cu notorietate in domeniul Justitiei, avand o experienta vasta in cele mai importante institutii ale magistraturii (Curtea Constitutionala, CEDO, Academia Romana, CSM etc.), Teodoroiu s-a alaturat echipei social-democcratilor prahoveni si va reprezenta interesele cetatenilor judetului nostru din forul legislativ.
CV-ul judecatoarei Teodoroiu este, poate, unul dintre cele mai solide si nu multi magistrati se pot lauda cu o activitate atat de vasta si cu responsabilitatile pe care Teoodoroiu le-a avut de-a lungul anilor, toate indeplinite cu succes.
Cei care vor sa afle mai multe despre activitatea profesionala a Simonei-Maya Teodoroiu pot consulta CV-ul acesteia:
Conf.univ.dr.Simona-Maya TEODOROIU
Experiența profesională :  
 • Februarie 2015 – Iunie 2019Judecător al Curţii Constituţionale a României.
Decizii de o importanță deosebită pentru sistemul judiciar și pentru respectarea drepturilor și libertăților fundamentale, în calitate de membru al Curții (spre exemplu, deciziile succesive privind controlul a priori al modificărilor aduse codurilor penal și de procedură penală, precum și celor trei legi privind sistemul judiciar din România) inclusiv ca judecător-raportor, între acestea putând fi amintite: știgarea, în calitate de judecător raportor, la Curtea de Justiție a Uniunii Europene(CJUE) a cauzei Coman-Hamilton (fiind prima cauză trimisă de către Curtea Constituțională a României la CJUE); decizii privind respectarea drepturilor fundamentale în cauze diverse (dosarul național de sănătate, utilizarea de către minoritățile naționale a limbii materne în spitale și așezăminte sociale etc.);
 • Septembrie 2019 – Ianuarie 2020: Secretar de stat – Agent Guvernamental al României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), Ministerul Afacerilor Externe (MAE);
 • 1994- prezentCadru didactic universitar, astfel: 1994-2000 – asistent universitar, 2000-2012 – lector universitar, februarie 2013 – prezent, Conferențiar universitardisciplinele: drept civil, dreptul mediului, dezvoltare durabilă şi protecţia mediului, Facultatea de Administrația Publică – Școala Naţională de Știinţe Politice şi Administrative (SNSPA), Bucureşti;
 • Ianuarie 1994 – prezent:Academia Română – Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu”, Cercetător ştiinţific (în prezent, Cercet.şt.principal gr.III). Autor sau co-autor al mai multor lucrări de cercetare, articole, studii şi cărţi publicate în reviste de specialitate, române şi străine (a se vedea, în anexă, o selecţie a celor mai importante);
  • Iulie 2007 – octombrie 2010 (primul mandat), noiembrie 2010 – noiembrie 2014 (cel de-al doilea mandat), Membru al Consiliului Naţional de Integritate(CNI), reprezentant al Grupului parlamentar din Senat al Partidului Social – Democrat (PSD);
   Mai 2012 – ianuarie 2013 şi aprilie 2013 – februarie 2015: Secretar de Stat, Ministerul Justiţiei (MJ)
   Principalele activităţi şi responsabilităţi:
   – Coordonarea activităţii de monitorizare şi raportare, în contextul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, instituit prin decizia CE nr. 928/2006;
   – Coordonarea elaborării contribuţiei României (în domeniul justiţiei) la grupurile de lucru ale Consiliului şi Comisiei Europene;
   – Coordonarea pregătirii contribuţiei României în domeniul justiţiei, pentru reuniunile miniştrilor în cadrul Consiliilor „Justiţie şi Afaceri Interne”;
   – Coordonarea activităţii de programare, implementare, monitorizare şi evaluare a atingerii obiectivelor şi rezultatelor proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, acordate pentru domeniul justiţiei şi libertăţilor fundamentale de Uniunea Europeană sau de alţi donori, în cadrul programelor comunitare gestionate de Comisia Europeană, în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, al Mecanismului Financiar Norvegian 2009 – 2014 (în calitate de Operator de Program), al fondurilor structurale şi al altor programe şi proiecte bilaterale;
   – Coordonarea implementării proiectului „Reforma sistemului judiciar”, finanţat de Banca Mondială (Împrumut IBRD RO – 4811);
   – Coordonarea activităţii de elaborare a proiectelor de acte normative având ca obiect ratificarea, aprobarea sau aderarea României la tratatele internaţionale în domeniul cooperării judiciare internaţionale, precum şi a unor aspecte circumscrise relaţiilor internaţionale ale MJ (participări la grupuri de lucru coordonate de Consiliul Europei, OECD, instituţii ale Uniunii Europene, alte instituţii şi organisme internaţionale);
   – Coordonarea activităţii de avizare a proiectelor de acte normative iniţiate de alte ministere, având ca obiect ratificarea, aprobarea, acceptarea sau, după caz, aderarea la tratatele internaţionale;
   – Gestionarea operaţiunilor de angajare şi ordonanţare a cheltuielilor în calitate de ordonator principal de credite (2012, 2014);
   – Coordonarea activităţii altor direcţii şi departamente din cadrul Ministerului Justiţiei, atribuită prin ordin al ministrului justiţiei.
   • Ianuarie 2013 – Aprilie 2013: Secretar de stat, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine (DPIIS), Guvernul României;
   • Februarie 2005 – Mai 2012: Consilier asimilat magistratuluiȘef al Unităţii Programe Internaţionale, din cadrul Consiliul Superior al Magistraturii
    Februarie 2001 – ianuarie 2005: Director al Direcţiei Afaceri Europene şi Programe şi Secretar de stat (mai 2002 – ianuarie 2005), Ministerul Justiţiei
   Principalele activităţi şi responsabilităţi:
   SPO (Senior Project Officer), coordonator al activităţilor legate de implementarea programelor PHARE pentru sistemul judiciar român (2002-2004; DSPO – 2001-2002), precum şi al altor programe bilaterale;
   membru al Delegaţiei Române pentru negocierea cap. 24 – JAI şi al Grupului interministerial pentru redactarea Tratatului de Aderare a României la UE;
   coordonator al activităţii Ministerului Justiţiei în calitate de membru al Comisiei Naţionale pentru integrarea României în NATO, în special privind cap. 1 – Probleme politice şi economice şi cap.5 – Legislaţie; participant la rundele de convorbiri privind Protocolul de Aderare a României la NATO şi la elaborarea documentaţiei necesare în acest sens;
   -coordonator al activităţii deimplementare a proiectelor finanţate de Banca Mondială, în beneficiul Ministerului Justiţiei;
   • 1998-2001: Expert guvernamental – Departamentul pentru Integrare Europeană al Guvernului României, respectiv Secretar I – Ministerul Afacerilor Externe, Direcţia Pregătire Negocieri; Desk-officer şi expert în cadrul grupului de lucru pentru elaborarea documentelor de poziție la capitolului 9 – Transporturi şi capitolul 14 – Energie, în cadrul negocierilor de aderare a României la UE; Membru al primei echipe române de pregătire şi derulare a negocierilor de aderare la UE; Membru în comisia inter-instituţională pentru pregătirea activităţilor de screening privind capitolul 22 – Mediu (1999) şi Sub-comitetul nr.6 – Transport, energie şi mediu (1998, 1999, 2000) şi în alte reuniuni de lucru şi de coordonare UE-România;
   • 2014 – prezentMembru al Comitetului coordonator (Board of Directors) al EPLO (European Public Law Organization);
   • 2013 – 2015: Membru al Board of TrusteesERA (Academy of European Law);
    • 2002 – 2009 (un mandat) : Membru al Delegaţiei României la Curtea Permanentă de Arbitraj (PCA), Haga;
    • 1996 – Raportor naţional pentru protecţia juridică a mediului, în cadrul reţelei „Droit de l’Environnement” a AUPELF – UREF (în prezent, AUF), Dakar, Senegal.
    Principalele calificări profesionale şi diplome obţinute:
   • Doctor în drept – Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu”, specializarea Drept civil. Teza de doctorat, intitulată „Repararea civilă a daunei ecologice”, a fost elaborată în cadrul Programului “Allocation de recherche” al AUF (Agence Universitaire de la Francophonie), iulie 2002
   • Absolventă a Liceului de Filologie – Istorie “Elena Cuza” din Craiova, profil filologie-istorie (cu media 10,00 la examenul de bacalaureat, şef de promoţie) şi a Universităţii din București – Facultatea de Drept (licenţă în drept, 1993-94)
   • Diplome de absolvire a cursurilor Facultăţii Internaţionale de Drept Comparat – Strasbourg, sub autoritatea Academiei de Drept Comparat, Paris, Franţa (ciclurile de formare I şi II), 2000 şi 2001
   • Stagiar, Comisia Europeană (Direcţia Generală Mediu, unitatea Afaceri Internaţionale şi Mediu), 1999 (stagiar structural)
   • Absolventă a unor programe de formare continuă (drept european, politici publice ale sistemului judiciar) în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii (INM), 2009, 2010
   • Certificat de participare – Banca Mondială – JUST-PAL („Justice Sector Peer-Assisted Learning”), Conferinţa de constituire şi lansare a reţelei JUST-PAL (în calitate de membru), Atena (Grecia) şi Haga (Olanda), 2011, 2012
   • Certificat de participare la programul “Administrarea sistemului judiciar din perspectivă organizatorică şi strategică” – cursuri de pregătire, seminarii şi dezbateri, organizate de Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Justiţiei din Olanda (MTEC/EVD), Haga, 2007
   • Certificat de absolvire a cursului de pregătire „New Quality Systems Manager”, derulat la CSM de Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. (LRQA Bucharest), 2011
Distribuie:

Ne puteti gasi si pe Facebook!

Dati-ne un LIKE si fiti la curent cu ultimele articole.