Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina

Sfântul Nectarie s-a născut la 1 octombrie 1846, în Silivria, în nordul Greciei, din părinţi săraci, dar foarte evlavioşi. La botez a primit numele de Anastasie şi după primii ani de şcoală merge la Constantinopol, unde învaţă teologia şi citeşte scrierile Sfinţilor Părinţi, muncind din greu pentru cele de trebuinţă.

Povăţuit de Duhul Sfânt, la 20 de ani se îndreaptă spre insula Hios, unde va fi învăţător şi apoi, simţind chemarea Lui Hristos, monah, primind numele de Lazăr. Hirotonit diacon, după câteva luni, primeşte numele de Nectarie, pe care avea să-l poarte toată viaţa.

Ajuns mitropolit, devine un iscusit slujitor şi povăţuitor de suflete, fiind dăruit de Dumnezeu cu multă răbdare, smerenie şi blândeţe. Văzând diavolul că nu-l poate birui, a lucrat prin slujitori, făcând să fie eliberat de toate responsabilităţile şi să părăsească Egiptul.

Cerându-şi iertare de la toţi, cu toate că nu greşise nimănui cu nimic, Sfântul s-a supus şi s-a retras la Atena, având toată nădejdea numai în Dumnezeu şi în ocrotirea Maicii Domnului.

Dorind să se retragă la mai multă linişte, a construit cu ajutorul multor credincioşi şi ucenici, o frumoasă mănăstire de călugăriţe, în insula Eghina, rânduind viaţa de obşte, după tradiţia Sfinţilor Părinţi. 

Muncind în grădina mănăstirii, îmbrăcat în haine simple, toţi primeau folos sufletesc din tăcerea şi smerenia lui, cinstindu-l ca pe un păstor şi vas ales al Duhului Sfânt.

Simţindu-şi sfârşitul aproape, Sfântul Nectarie a descoperit ucenicilor că va pleca la Hristos.

Înmormântat în biserica zidită de el, a făcut multe minuni, dând vindecare celor bolnavi, care alergau cu credinţă la ajutorul lui.

După 20 de ani, trupul său a fost găsit în mormânt, întreg şi nestricat, răspândind bună mireasmă, iar la 3 septembrie 1953, Sfintele sale moaşte, au fost aşezate în biserica mănăstirii din Eghina, spre cinstire.

În anul 1961, a fost trecut în rândul Sfinţilor, cu zi de prăznuire la 9 noiembrie. Părţi din moaştele sale se află acum şi în România, la Mănăstirea Radu-Vodă din Bucureşti şi în alte Sfinte lăcaşuri.

Related posts

Leave a Comment

5 × 2 =