Se aproba documentatia pentru modernizarea Spitalului Judetean si a Maternitatii Ploiesti

Marți, 16.10.2018, la Sala de 200 de locuri a Palatului Administrativ , a avut loc ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Prahova.

Printre proiectele aflate pe ordinea de zi s-au numarat aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectelor de extindere, modernizare si reabilitare a Ambulatoriilor Spitalului Judetean si Spitalului Obstetrica Ginecologie Ploiesti.

 

 

Iata lista completa a proiectelor supuse la vot in cadrul sedintei:

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a şedinţei ordinare a Consiliului judeţean Prahova

din data de 16 octombrie 2018, ora 15,00

1. Aprobarea Procesului – Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Prahova din data de 18 septembrie 2018.

2. Aprobarea Procesului – Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Prahova din data de 28 septembrie 2018.

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierului județean nou validat în componența unor comisii și în calitate de reprezentant al Județului Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială „Plopeni Industrial Parc” S.A. – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului, precum și a bugetelor instituțiilor de sub autoritatea Consiliului județean Prahova la 30 septembrie 2018 – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului și a bugetelor unor instituții de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova pe anul 2018 – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea unor prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr.119/2018 referitoare la asocierea județului Prahova cu localități din județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe anul 2018 în vederea realizării unor obiective de interes public – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice, a indicatorilor tehnico – economici aferenți proiectului „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Ploiești” – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice, a indicatorilor tehnico – economici aferenți proiectului „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Obstetrică Ginecologie Ploiești” – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, în imobilul proprietate publică a județului Prahova, situat în municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2 – 4 – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Muzeul Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus” – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.

11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Centrul Județean de Cultură Prahova – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.

12. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul județului Prahova pe anul 2018, în vederea finanțării activității de prevenire și combatere a corupției, ce urmează a fi realizată prin Direcția Generală Anticorupție – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.

13. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale – inițiat de doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Județul Prahova și Municipiul Ploiești pentru finanțarea realizării „Studiului privind stabilirea modalității optime de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție – transport – distribuție la nivelul Județului Prahova pentru Municipiul Ploiești” – inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.

15. Diverse.

Related posts

Leave a Comment

5 × one =