Sâmbăta morților – Moșii de toamnă

Pomenile sau pomenirile își au originea în agape, adică în mesele de dragoste creștină care însoțeau Sfânta Liturghie, în amintirea Cinei Domnului. Azi ele se fac mai ales la înmormântări, parastase, hramuri, ocazii  cu care se fac milostenie în numele răposaților dragi, ceea ce este o faptă bună atât pentru cei vii, cât și pentru cei morți.

Știind dumnezeieștii Părinți că pomenirile dau mare ajutor și folos celor adormiți, poruncesc tuturor să facă aceasta la biserică, luând rânduiala de la Sfinții Apostoli. Aceasta o grăiesc pentru cei credincioși; pentru cei necredincioși, însă, dacă ar da  cineva la săraci averea din lumea toată, nu va spori cu nimic.

Cel ce, când era viu, a fost vrăjmaș lui Dumnezeu, arătat este că și după moarte este lăsat la mila lui Dumnezeu, că nu se află nedreptate la Dumnezeu și va răsplăti fiecăruia după faptele lui. ,,Mărturisirea Credinței Ortodoxe” zice: ,,Credința ne învață că un mare număr de păcătoși care s-au căit în clipă de pe urmă, sunt scăpați din iad, prin rugăciunile și milosteniile celor vii”.

Prin rugăciunile celor vii înțelegem rugăciunile preotului la Sfânta Liturghie, rugăciunile noastre, ale fiecăruia, pentru răposați și parastasele pentru pomenirile morților.

Pomelnicele pe care le dăm preotului la Sfânta Liturghie, trebuie să fie însoțite de-o prescură din care se scoate Trupul Domnului la Sfânta Jertfă; de o lumânare, ca să aibă mortul parte de lumină și de vin, din care se pregătește Sângele Domnului.

Parastasele se însoțeasc de colivă, care închipuiește nădejdea noastră în învierea celui răposat, iar mierea și zaharul, credintă noastră în viața tihnită și plăcută a mortului. De asemenea se însoțesc de colaci, vin, lumânări, tămâie, untdelemn-toate jertfe plăcute Domnului.

Prin milostenii înțelegem mâncarea ce urmează după  parastas, vasele, hainele, banii și orice alte lucruri date de pomană, pentru sufletul răposatului. Se cuvine ca aceste pomeni să fie împărțite săracilor și făcute cu dragoste și râvnă, nu pentru ochii lumii sau din silă.

Related posts

Leave a Comment

1 × 1 =