S-a stabilit cuantumul ajutorului de deces pentru anul 2019

Începând cu data de 15 martie 2019, cuantumul ajutorului de deces, care se stabileşte anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat (conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 47/2019), este de 5.163 de lei. De asemenea, ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie este în cuantum de 2.582 de lei, în cazul de faţă fiind vorba despre asiguratul sau pensionarul care beneficiază de acest sprijin în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. Precizările au fost făcute de către reprezentanţii Casei Judeţene de Pensii Prahova, care au menţionat că noile cuantumuri ale ajutorului de deces se aplică doar în cazul persoanelor decedate începând din data de 15 martie 2019.
Cuantumul acestui tip de ajutor se stabileşte anual, prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, în 2018, în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului fiind mai mic, respectiv de 4.162 de lei, iar în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, de 2.081 de lei. Anul trecut, Casa Județeană de Pensii Prahova a achitat 9.165 de ajutoare de deces. Acest tip de ajutor se acordă în cazul decesului asiguratului, al pensionarului sau al unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. Ajutorul de deces se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat şi se acordă, la cerere, pe baza certificatului de deces. Acordarea ajutorului de deces nu este condiţionată de realizarea unui anumit stagiu de cotizare, putând fi solicitat, pe baza actelor justificative, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data decesului, respectiv 3 ani. Actele necesare pentru acordarea ajutorului de deces sunt: cerere tip pentru plata ajutorului de deces; certificat de deces în original și copie; actul de identitate al solicitantului în original și copie; acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau după caz, actul care atestă calitatea de moștenitor, tutore, curator, în original și copie; acte din care să rezulte că s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces.
În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă. În cazul decesului unui membru de familie, cuantumul ajutorului de deces reprezintă jumătate din cuantumul ajutorului de deces cuvenit unui asigurat sau pensionar. Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. Se consideră membru de familie: soţul; copiii; părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

Related posts

Leave a Comment

three × 1 =