Reguli stricte de comportament și ținută vestimentară pentru membrii Guvernului

Miniştrilor le este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acțiuni publicitare, iar la dezbateri publice de orice natură au obligația să prezinte poziția oficială asumată de Guvern, conform Codului de conduită aprobat de Executiv.

Acelaşi document mai stabileşte că membrii Guvernului nu au voie să accepte cadouri sau alte avantaje. De asemenea, relaţia cu presa edste asigurată doar prin structurile specializate ale Guvernului sau din instituţii.

Codul stabileşte că membrii Guvernului își exercită mandatul în conformitate cu principiul separației și echilibrului puterilor, în cadrul democrației constituționale, cu respectarea independenței justiției, pe baza colaborării loiale între autorități/instituții.

Membrii Guvernului au obligația să asigure prin atitudine, limbaj, conduită și ținută, bunul mers al activităților desfășurate în cadrul Guvernului precum și solemnitatea specifică demnității publice.

Membrii Guvernului trebuie să aibă o ținută vestimentară decentă și să nu folosească expresii sau cuvinte jignitoare, indecente sau calomnioase, sunt obligați să asigure o bună gestionare și ocrotire a proprietății publice şi private a statului, să evite producerea oricărui prejudiciu.

Related posts

Leave a Comment

4 × 4 =