Pururea Fecioria Maicii Domnului

Pe la sfârșitul veacului al șaptelea, era în Atena un tânăr pe nume Eghidie. Acesta cunoștea Sfintele Scripturi și avea multe fapte bune. După ce părinții lui au murit, el a cugetat la deșertăciunea vieții pământești și s-a hotărât să se facă pustnic.

Împărțindu-și  averea la săraci,a plecat departe de țara sa, la Locurile Sfinte. După ce s-a închinat, a plecat în pustie, într-un loc neumblat de oameni. Acolo a găsit o peșteră, un izvor cu apă și câțiva copaci, dar, pentru că nu avea cu ce să se hrănească, Dumnezeu a rânduit ca o cerboaică să vină la Cuvios, în fiecare zi. 

Acesta o mulgea și se hrănea cu laptele ei și cu puținele ierburi ce le găsea pe lângă peșteră. În acea vreme, era în Ierusalim un om învățat, pe care diavolul îl ispitea și îi zicea: ,,-Cum poate să fie Maica Domnului și Maică și Fecioară?” Bietul învățat se tot silea să alunge acest gând din mintea sa, dar nu putea, pentru că vrăjmașul  iar i-l aducea. Atunci, acel dascăl auzind că pustnicul Eghidie este plin de harul lui Dumnezeu, s-a hotărât să meargă la el pentru a-i cere ajutor în ispitirea prin care trece.

Când era destul de departe de peșteră, Cuviosul i-a ieșit în întâmpinare, pentru că Dumnezeu îl vestise că vine cărturarul. 

Când s-au apropiat unul de altul, l-a salutat pe Cuvios, făcându-i metanie până la pământ. Acesta nu i-a răspuns nimic, ci a lovit cu toiagul său într-o piatră mare, zicând cu glas puternic: ,,-Fecioară, mai înainte de naștere!” Și de îndată ce a zis aceasta, prin dumnezeiască minune, din piatra lovită a ieșit un crin minunat și cu bună mireasmă. Apoi a lovit a doua oară piatra și a zis ,,-Fecioară, în naștere!” Și iată un alt crin, la fel de minunat,a răsărit din piatră. Apoi a lovit a treia oară și a zis: ,,-Și după naștere, Fecioară a rămas!” Și al treilea crin la fel de frumos, a ieșit din acea piatră.

După ce a săvârșit acestea, Cuviosul s-a întors la peșteră, fără a-i spune nimic dascălului, iar acesta, înspăimântat  foarte tare din pricina acestei minuni, a mulțumit Maicii Domnului cu multe lacrimi.

Izbăvindu-se de ispitire, a scris multe cuvinte frumoase despre Maica Domnului, iar peste tot vestea această nemaiauzită minune.

Trebuie să știm că în icoane este arătată pururea Fecioria Maicii Domnului prin cele trei steluțe care se pictează pe veșmânt-și anume una pe cap, a doua pe umărul drept,iar a treia pe umărul stâng.

Related posts

Leave a Comment

two × four =