Programul de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022

8 februarie 2022  |  06:28  |  👁 309 Vizualizari


Începând cu 3 februarie 2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcțiile pentru Agricultură Județene implementează actul normativ care cuprinde măsuri de susținere financiară pentru legumicultori în anul 2022, respectiv „Programul de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022”.

Sprijinul financiar acordat celor care cultivă legume în spații protejate se plătește într-o singură tranșă și se acordă pentru maximum două culturi, respectiv o singură cultură în ciclul I de producție/1.000 mp (tomate) și/sau o singură cultură în ciclul II de producție/1.000 mp (tomate, ardei gras și/sau lung-capia, castraveți, fasole păstăi, salată, spanac, ceapă verde), în anul 2022.

 

BENEFICIARI ELIGIBILI – care cultivă legume în spații protejate (sere/solarii):

producători agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător valabil până la 31 decembrie 2022;

-producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;

-producători agricoli persoane juridice.

 

LEGUME ÎN SPAȚII PROTEJATE (pentru care se acordă ajutor de minimis):

-tomate cultivate în ciclul I sau ciclul II de producție;

-ardei gras și/sau lung – capia – cultivați în ciclul II de producție;

-castraveți – cultivați în ciclul II de producție;

-fasole păstăi – cultivată în ciclul II de producție;

-salată – cultivată în ciclul II de producție;

-spanac – cultivat în ciclul II de producție;

-ceapă verde -cultivată în ciclul II de producție.

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

-să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp/ciclu de producție, cultivată exclusiv cu tomate ciclul I, iar în ciclul II cu una dintre culturile de tomate, ardei gras și/sau lung – capia, castraveți, fasole păstăi, salată, spanac, ceapă verde;

-să marcheze suprafața, la loc vizibil, cu o placă-indicator, pe care să se găsească inscripția „Program susținere legume, anul 2022, beneficiar numărul ………….., Direcția pentru Agricultură a Județului Prahova“

-să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate:

3.000 kg/1.000 mp pentru cultura de tomate;

2.000 kg/1.000 mp pentru cultura de ardei gras și/sau lung – capia;

4.000 kg/1.000 mp pentru cultura de castraveți;

1.500 kg/1.000 mp pentru cultura de fasole păstăi;

10.000 plante/1.000 mp pentru cultura de salată;

1.000 kg/1.000 mp pentru cultura de spanac;

100.000 bulbi/plante/1.000 mp pentru cultura de ceapă verde.

-să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu legume în spațiile protejate în anul 2022;
-să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, avizat de Oficiul Fitosanitar Județean;

-să facă dovada obținerii producției minime realizate, prin documente justificative: bon fiscal/factură/file din carnetul de comercializare, în funcție de forma de organizare;

-să obțină legume care nu depășesc conținutul maxim aplicabil de reziduuri de pesticide;

-nu înregistrează obligații fiscale restante la bugetul general consolidat al statului și nu au săvârșit fapte sancționate de legile fiscale, contabile, vamale.

 

DOCUMENTE NECESARE:

 

Cererea tipizată, conform actului normativ, va fi însoțită de următoarele documente:

 

1.copie B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă

prin reprezentant legal/ împuternicit;

2.copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2022;

3.împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după caz;

4.copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea – în cazul persoanelor juridice;

5.dovadă cont activ bancă/trezorerie;

6.adeverință, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2022, care atestă suprafața de teren cu spații protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului;

7.certificat de atestare fiscală eliberat de Primărie și cazier fiscal eliberat de ANAF Prahova din Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, valabile la data depunerii cererii.

8.dosar.

 

PAȘII DE URMAT:

 

1.Beneficiarii eligibili depun la Direcția pentru Agricultură Județeană Prahova cererea însoțită de documente până cel târziu data de 1 martie 2022 inclusiv, pentru ciclul I de producție și în perioada 25 iulie – 31 august 2022 inclusiv, pentru al doilea ciclu de producție.

2.După verificarea documentelor și înregistrarea cererii, beneficiarii eligibili pentru acest program transmite, în scris, la Direcția pentru Agricultură Județeană Prahova o notificare privind înființarea culturii.

3.Echipe mixte formate dintr-un reprezentant al Direcției pentru Agricultură Județene Prahova și un reprezentant al APIA Prahova verifică în teren suprafața înființată și culturile de legume. Se întocmește fișa de verificare.

4.Cu cel puțin 7 zile înainte de recoltarea legumelor, beneficiarii sunt obligați să notifice, în scris,  Direcția pentru Agricultură Județeană Prahova.

5.Reprezentanții Direcției pentru Agricultură Județene Prahova, în termen de 24 ore de la data primirii notificării, se deplasează în teren pentru evaluarea producției de legume înainte de recoltare și întocmesc fișa de evaluare a producției de legume.

6.Valorificarea producțiilor se face în perioada 1 martie-10 iunie inclusiv a anului de cerere, pentru ciclul I de producție și 15 octombrie-9 decembrie inclusiv a anului de cerere, pentru ciclul II de producție.

7.Beneficiarii au obligația să depună la Direcția pentru Agricultură Județeană Prahova documentele justificative (bon fiscal/factură/file din carnetul de comercializare, în funcție de forma de organizare) și copia Registrului de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat la zi și avizat de Oficiul Fitosanitar Județean, până la 30 iunie 2022 inclusiv, pentru ciclul I de producție și 15 decembrie 2022 inclusiv, pentru ciclul II de producție.

 

Valoarea maximă, în euro, a sprijinului financiar de ajutor de minimis/beneficiar poate fi de 4.000 euro:

a)3.000 euro/cultură în ciclul I/1.000 mp/beneficiar;

b)1.000 euro/cultură în ciclul II/1.000 mp/beneficiar.

 

Pentru detalii privind derularea „Programului de susținere a producției de legume în spații protejate” pe anul 2022, legumicultorii din județ se pot adresa la Direcția pentru Agricultură Județeană Prahova din str. Anton Pann, nr. 7, Ploiești la telefon 0244-593210 sau pe e-mail dadrprahova@yahoo.com

Distribuie:

Ne puteti gasi si pe Facebook!

Dati-ne un LIKE si fiti la curent cu ultimele articole.