Profesorii să fie sancționați disciplinar dacă nu folosesc portofoliul educațional, clasele să fie constituite prin distribuția aleatorie a elevilor, pentru combaterea segregării, admiterea la liceu să fie eliminată din proiect, iar la Religie să fie calificative, în loc de note – solicită reprezentanții Consiliului Național al Elevilor

24 august 2022  |  10:57  |  👁 294 Vizualizari


O serie de 85 de amendamente a fost transmisă Ministerului Educației de către reprezentanții Consiliului Național al Elevilor, transmite organizația într-un comunicat. Printre alte,e reprezentanții elevilor solicită distribuirea elevilor în clasă aleatoriu, pentru a evita orice segregare sau discriminare, cer sancționarea cadrelor didactice care nu folosesc portofoliul educațional, eliminarea admiterii la colegii, promovată de Minister și calificative la Religie, la fel ca la Arte, Sport și Muzică.

De remarcat că CNE și Federația Asociațiilor de Părinți au avut dezbateri paralele cu Ministerul Educației, cu ușile închise, fără să existe vreo implicare a acestor organizații în dezbaterea oficială, cea organizată de Minister marți, conform Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. Din partea sindicatelor a participat la dezbaterea publică vicepreședintele FSLI Cornelia Popa Stavri.

Ce propun reprezentanții COnsiliului Național al Elevilor și cum motivează amendamentele:

„Pentru a asigura respectarea principiului desegregării școlare și a combaterii oricăror forme de discriminare asumat la nivelul sistemului național de învățământ, grupele/clasele/formațiunile de studiu se vor constitui prin distribuție aleatorie a elevilor, acolo unde există mai multe clase pe nivel educațional”, este unul dintre amendamentele propuse. Motivarea ar fi aceea că „în virtutatea principiului desegregării școlare, considerăm important ca Ministerul Educației să-și asume constituirea claselor/formațiunilor de studiu după principiul distribuției aleatorii a elevilor, ca parte componentă a unor politici educaționale unitare și complexe care să conducă la atingerea rezultatului dorit – eliminarea inechităților”

Reprezentanții CNE propun ca întreg capitolul despre educație incluzivă și învățământ special să fie rescris. Aceștia susțin că „În forma actuală, educația incluzivă acoperă aici doar situațiile copiilor cu dizabilități. Este necesară redactarea unei secțiuni speciale dedicate educației incluzive de calitate, pentru alte categorii de elevi (spre exemplu, cei cu vulnerabilități sociale, ale căror nevoi sunt specifice). Practic, secțiunile referitoare la educația incluzivă de calitate trebuie să arate modul în care statul ar trebui să intervină pentru reducerea inegalităților și a inechităților, fiind astfel recomandată creionarea unui sistem de raportare, urmărire și intervenție. De asemenea, modul în care educația specială este abordată nu corespunde trendurilor europene/internaționale cu privire la integrarea elevilor în învățământul de masă și cu privire la politicile educaționale pentru desegregare”.

În acest scop, CNE „consideră necesară organizarea unei întâlniri cu specialiștii din Ministerul Educației și organizații cu activitate relevantă în domeniul asigurării incluziunii (ex. UNICEF, Salvați Copiii etc.)”.

Elevii propun ca neutilizarea potrofoliului educațional de către cadrele didactice să constituie abatere disciplinară și se sancționeze în conformitate cu art. 176 din prezenta lege, adică prin avertisment, diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1 – 6 luni, suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi control sau chiar desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Calificative și pentru Religie, la fel ca pentru Desen, Muzică și Sport: „În cazul disciplinei „Religie” aceasta ar trebui să pună accentul pe transmiterea unor valori morale și a unor principii, astfel că nu se justifică folosirea sistemului de notare prin note de la 1 la 10”.

Reprezentanții elevilor au mai solicitat și au lărgit spectrul funcțiilor politice pe care un director de școală nu ar trebui să le ocupe pe perioada exercitării mandatiului: „Directorul, directorul adjunct și directorul administrativ din unităţile de învăţământ preuniversitar nu pot ocupa, pe perioada exercitării mandatului, funcția de preşedinte, vicepreşedinte, secretar general sau membru în structurile de conducere ale partidelor politice la nivel local, judeţean sau naţional și nici funcție de conducere în structuri sindicale”, propun elevii, în proiectul actual fiind o interdicție doar pentru a ocupa funcțiile de președinte sau vicepreședinte.

Documentul integral, cu propunerile CNE:https://www.edupedu.ro/profesorii-sa-fie-sanctionati-disciplinar-daca-nu-folosesc-portofoliul-educational-clasele-sa-fie-costituite-prin-distributia-aleatorie-a-elevilor-pentru-combaterea-segregarii-admiterea-la-liceu-sa/

Distribuie:

Ne puteti gasi si pe Facebook!

Dati-ne un LIKE si fiti la curent cu ultimele articole.