Posturi scoase la concurs – IPJ PRAHOVA

15 septembrie 2021  |  07:32  |  👁 451 Vizualizari


IPJ Prahova scoate la concurs mai multe posturi.

Pentru ocuparea a 14 posturi vacante de ajutor șef de post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahovaspecialitatea ordine publică, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, după cum urmează :

–           ajutor șef post la Postul de poliție comunal Chiojdeanca, din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Apostolache – poziția 1215 din statul de organizare;

 • ajutor șef post la Postul de poliție comunal Filipeștii de Târg, din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Florești – poziția 1269 din statul de organizare;
 • ajutor șef post la Postul de poliție comunal Măgureni, din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Florești – poziția 1281 din statul de organizare;
 • ajutor șef post la Postul de poliție comunal Bărcănești, din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Blejoi – poziția 1297 din statul de organizare;
 • ajutor șef post la Postul de poliție comunal Târgșoru Vechi, din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Blejoi – poziția 1322 din statul de organizare;
 • ajutor șef post la Postul de poliție comunal Provița de Jos, din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Câmpina – poziția 1349 din statul de organizare;
 • ajutor șef post la Postul de poliție comunal Mănești, din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Cocorăști Colț – poziția 1458 din statul de organizare;
 • ajutor șef post la Postul de poliție comunal Poienarii Burchii, din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Cocorăști Colț – poziția 1460 din statul de organizare;
 • ajutor șef post la Postul de poliție comunal Șoimari, din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Bălțesti – poziția 1506 din statul de organizare;
 • ajutor șef post la Postul de poliție comunal Râfov, din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Puchenii Mari – poziția 1534 din statul de organizare;
 • ajutor șef post la Postul de poliție comunal Drajna, din cadrul Secției 11 Poliție Rurală Drajna – poziția 1601 din statul de organizare;
 • ajutor șef post la Postul de poliție comunal Cocorăștii Mislii, poziția 1629 din statul de organizare;
 • ajutor șef post la Postul de poliție comunal Dumbrăvești, poziția 1636 din statul de organizare;
 • ajutor șef post la Postul de poliție comunal Fântânele, poziția 1684/i din statul de organizare;

Condiţii de participare

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”).
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
 13. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);
 14. dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
 15. să dețină permis de conducere, categoria ”B”;
 16. să deţină/obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate cu caracter “secret de serviciu”;
 17. să deţină/obţină avizul pentru desemnarea în structurile poliţiei judiciare şi poliţist rutier.

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.

Distribuie:

Ne puteti gasi si pe Facebook!

Dati-ne un LIKE si fiti la curent cu ultimele articole.