POR: Se pregătește un nou apel de proiecte pentru dezvoltarea IMM-urilor. Ghidul a fost publicat spre consultare

În data de 22 octombrie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a lansat în scopul consultării publice Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Observațiile și propunerile pot fi transmise prin email, la info@mdrap.ro, până la data de 23.11.2018.

Detalii privind forma ghidului propusă consultării publice puteți obține accesând site-ul dedicat implementării Operațional Regional în regiunea Sud – Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 2, link: https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-2/static/1197 sau pe site-ul AM POR: www.inforegio.ro.

Related posts

Leave a Comment

eight + six =