Obligații noi pentru angajatori privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

Ministerul Muncii a anunţat că Guvernul a aprobat, printr-o hotărâre recentă, normele metodologice de aplicare a Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbaţi. Documentul prevede noi obligații pentru angajatori, din perspectiva egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în relațiile de muncă și pentru combaterea și eliminarea discriminărilor bazate pe criteriul de sex. În acest sens, potrivit documentului, angajatorii au obligația să introducă explicit, în regulamentele interne, faptul că este interzisă discriminarea bazată pe criteriul de sex și să își informeze angajații despre drepturile pe care le au privind egalitatea de șanse și de tratament în relațiile de muncă. De asemenea, angajatorii trebuie să aplice măsuri de prevenire și acțiune pe linia elaborării unei politici interne clare prin care să se elimine toleranța la hărțuirea la locul de muncă, adoptarea unor măsuri anti-hărțuire, proiecte, programe de instruire și campanii de informare și conștientizare a angajaților. Totodată, salariații vor fi informați despre procedura de depunere a unei plângeri de hărțuire sexuală sau comportament inadecvat la locul de muncă și despre modul de soluționare a acesteia.
Normele metodologice aprobate stabilesc și măsurile active care trebuie să fie cuprinse în planurile de acțiune privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, printre care: promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, eliminarea discriminării directe și indirecte după criteriul de sex și prevenirea și combaterea hărțuirii la locul de muncă; politica de salarizare și niveluri de salarizare pentru funcțiile de management și de execuție existente, cu măsuri menite să asigure egalitatea de gen și eliminarea diferențelor salariale între femei și bărbați, precum și condiții echitabile la pensionarea femeilor și bărbaților; măsuri care să vizeze o mai bună reconciliere a vieții profesionale cu cea de familie, cum ar fi: concediul de maternitate, concediul de creștere și îngrijirea copilului, concediu paternal, modalitățile de sprijin pentru îngrijirea copiilor și a altor persoane dependente și alte tipuri de concedii familiale, concediul de acomodare pentru familiile care adoptă copii, modalitățile speciale de organizare a timpului de lucru (telemunca, programul de lucru cu timp parțial, programul de lucru flexibil etc.); sistem confidențial și sigur pentru depunerea plângerilor legate de hărțuirea sexuală și discriminarea pe criterii de sex la locul de muncă.

Related posts

Leave a Comment

four × one =