Numărul elevilor români de 16 ani care fumează și consumă alcool este peste media europeană

Potrivit reprezentanților Agenției Naționale Antidrog, răspândirea consumului de droguri în rândul tinerilor a dus la apariția de rețele de trafic pe teritoriul țării noastre, fiind astfel necesară o intensificare a acțiunilor de informare, educare și conștientizare a populației școlare în vederea evitării consumului de droguri în cadrul programelor școlare, extrașcolare și de petrecere a timpului liber.

Situația elevilor români în contextul UE privind consumul experimental de droguri

Potrivit datelor prezentate de Agenția Națională Antidrog, consumul experimental de droguri în rândul elevilor de 16 ani, este situat sub media europeană.

Astfel, în ceea ce privește prevalența de-a lungul vieții a consumului oricărui tip de drog ilicit, România ocupă locul 24 din cele 37 de țări europene care au participat la studiul ESPAD 2015.

Dacă în 2011, se înregistra o creștere cu 100% a acestui tip de consum (de la 5% în 2007, la 10% în 2011), în 2015, se observă o creștere de doar 9% (de la 10% în 2011, la 10,9% în 2015), rata de creștere a acestui tip de prevalență diminuându-se considerabil, spun reprezentanții ANA.

La capitolul alcool și tutun, tinerii români sunt peste media europeană

Potrivit datelor prezentate, consumul de tutun și alcool continuă să înregistreze valori ridicate în rândul adolescenților de 16 ani din România.

Deși consumul de tutun în rândul adolescenților din România s-a înscris pe o linie descendentă începând din 2003, în 2015 se menține la valori similare celor observate în studiul anterior, fiind peste mediile europene, pentru toate perioadele de referință: consumul de tutun de-a lungul vieții — 51,7% față de 45,6% la nivel european, consumul de tutun în ultimele 30 zile — 30,1% față de 21,4% și consumul de tutun zilnic în ultimele 30 zile — 19,7% față de 12,4%.

Totodată, se observă valori mai mari ale consumului de tutun în rândul băieților, comparativ cu cele înregistrate în rândul fetelor, însă pentru ambele sexe, adolescenții din România se situează peste valorile medii europene.

Proporția adolescenților de 16 ani care au consumat de-a lungul vieții vreo băutură alcoolică este de 77,9%, aflându-se în scădere față de studiile anterioare și situându-se în continuare sub media ESPAD în valoare de 80,3%.

De asemenea, în anul 2015, consumul de alcool din ultimele 12 luni înregistrează valoarea de 68,9% și urmează tendința europeană, scăzând față de valorile înregistrate în studiile anterioare, și plasându-se în continuare sub media țărilor ESPAD în valoare de 70,9%.

Consumul de băuturi alcoolice în ultimele 30 zile a înregistrat valori mai reduse în România față de 2011 (scăzând de la 49%, la 47%).

Valoarea observată în 2015 în România este similară mediei țărilor ESPAD (47,5%). 

Consumul vreunei băuturi alcoolice până la vârsta actuală este de 83,7% în rândul băieților (peste media europeană — 81,5%) și de 72,3% în rândul fetelor (sub media europeană — 79,3%).

Situația privind consumul de droguri ilicite

Consumul de droguri ilicite rămâne stabil în rândul elevilor de 16 ani. Urmând tendința europeană, și la nivel național, consumul oricărui tip de drog ilicit de-a lungul vieții, conform metodologiei internaționale a studiului ESPAD, rămâne stabil, înregistrând valoarea de 10,9%. 

Acest tip de consum este mai mare în rândul băieților — 13,6%, față de 8,4%. Dacă ne referim la drogurile ilicite incluse în studiul desfășurat în România, atunci consumul oricărui tip de drog ilicit de-a lungul vieții este de 15%.

Datele prezentate de Agenția Națională Antidrog provin din „Studiul național în școli privind consumul de tutun, alcool și droguri”, parte a Proiectul European de Cercetare în școli privind Alcoolul și alte Droguri ( ESPAD), studiu desfășurat la fiecare 4 ani. În țara noastră acesta este realizat de Agenția Națională Antidrog alături de Ministerul Educației Naționale.

Related posts

Leave a Comment

two × two =