Noi domenii în care firmele pot lucra cu zilieri: restaurante, baruri, catering

Firmele din România pot lucra cu zilieri în noi domenii, printre care afacerile cu restaurante, baruri, catering, potrivit unor modificări de lege care au intrat în vigoare recent, citate de StartUp Cafe.
Ordonanța de Urgență 29/2019 a modificat Legea 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.
Potrivit consultanților Monica Țariuc și Gabriela Ilie, de la Deloitte, a fost extinsă lista domeniilor în care firmele pot utiliza munca necalificată cu caracter ocazional, precum și durata acesteia.
Printre domeniile adăugate se numără organizarea expoziţiilor, târgurilor şi congreselor, restaurante, baruri, catering pentru evenimente.
Lista completă a activităților care pot fi desfășurate ca muncă necalificată cu caracter ocazional:
a) agricultură, vânătoare și servicii anexe – diviziunea 01; b) silvicultură, cu excepția exploatării forestiere – diviziunea 02; c) pescuit și acvacultură – diviziunea 03; d) activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor – grupa 823; e) publicitate – grupa 731; f) activități de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activități-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 și activități de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004; g) creșterea și reproducția animalelor semidomesticite și a altor animale – clasa 0149; h) activități de alimentație (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621; i) activități de întreținere peisagistică – plantarea, îngrijirea și întreținerea de parcuri și grădini, cu excepția facilității de locuit particulare – clasa 8130; j) restaurante – clasa 5610; k) baruri și alte activități de servire a băuturilor – clasa 5630; l) activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale – clasa 9140.
Activitățile de manipulare mărfuri și activitățile de curățenie și întreținere se prestează numai în domeniile de activitate prevăzute în lista de mai sus.
Potrivit Legii nr. 52/2011, un zilier nu poate presta servicii pentru același beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.
Ca excepţie, această regulă nu este aplicabilă celor care prestează activități în domeniul agriculturii, pe lângă celelalte domenii de activitate prevăzute anterior, respectiv creşterea animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţile sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, domeniul viticol.
În aceste cazuri, perioada în care un zilier are dreptul să presteze activitate poate să fie de până la 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic la același beneficiar.

Related posts

Leave a Comment

4 + eleven =