Ministerul Finanţelor Publice a creat cadrul legal pentru înfiinţarea de fonduri suverane de dezvoltare şi investiţii

Guvernul a aprobat Ordonanţa de Urgenţă iniţiată de Ministerul Finanţelor Publice prin care se creează cadrul legal general pentru înfiinţarea de fonduri suverane de dezvoltare şi investiţii, potrivit unui comunicat al MFP, preluat de Agerpres.

Proiectul de act normativ reglementează scopul fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii – dezvoltarea şi finanţarea din fonduri proprii şi din fonduri atrase, de proiecte de investiţii rentabile şi sustenabile, în diverse sectoare economice, prin participarea directă ori prin intermediul altor fonduri de investiţii sau al unor societăţi de investiţii, singure sau împreună cu alţi investitori instituţionali sau privaţi, inclusiv prin participarea în parteneriate public – private, cât şi administrarea activelor financiare proprii, în vederea obţinerii de profit.

Potrivit comunicatului, în ceea ce priveşte capitalul social, statul poate aporta bunuri mobile şi imobile, inclusiv numerar, la capitalul social al fiecărui Fond. Bunurile mobile şi imobile aportate de statul român la capitalul social iniţial trec din domeniul privat al statului în proprietatea fiecărui Fond la data înmatriculării la Registrul Comerţului. Încadrarea societăţilor, ale căror acţiuni urmează să facă parte din capitalul social al fiecărui Fond, în categoria societăţilor de interes strategic, se efectuează prin Hotărârea Guvernului, pe baza propunerilor transmise de autorităţile publice tutelare.

MFP menţionează că prin înfiinţarea fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii se are în vedere crearea unor vehicule de investiţii financiare (intermediere financiară) în acţiuni/participaţii în proiecte/companii profitabile, segment neacoperit în prezent pe piaţa financiară din România, care, pe de o parte, să aibă un rol multiplicator în economie pentru o dezvoltare sustenabilă şi, pe de altă parte, să catalizeze/mobilizeze resurse financiare disponibile către sectorul real şi proiecte profitabile.

Related posts

Leave a Comment

6 + 2 =