INCIDENTE DE INTEGRITATE – 12 PERSOANE PREVĂZUTE DE LEGEA NR. 176/2010

19 mai 2022  |  07:20  |  👁 114 Vizualizari


Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 12 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

E,
fost Senator în Parlamentul României și
Manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea
 
 
 
 INCOMPATIBILITATE ȘI SESIZARE PARCHET

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 16 august 2018 – 21 decembrie 2020,  întrucât a exercitat simultan cu funcția de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea și funcția de administrator al unei societăți comerciale, încălcând astfel prevederile art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006.
De asemenea, s-a aflat în stare de incompatibilitate și în perioada 21 decembrie 2020 – 21 octombrie 2021 întrucât a exercitat simultan cu funcția de senator în Parlamentul României și funcția de administrator al unei societăți comerciale, încălcând astfel prevederile art. 82, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 161/2003.
Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către CARP GHEORGHE a infracțiunii de fals în declarații, prevăzută de art. 326 din Codul Penal, întrucât nu a menționat funcția de administrator pe care o deține în cadrul societății comerciale în declarațiile de interese depuse în calitate de manager (declarații depuse în anii 2018, 2019, 2020 și 2021) precum și în calitate de senator  (declarații  depuse în anul 2021).
BLĂJAN DANIEL,
 
fost Șef al Secției de Cardiologie  din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești
INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 10 iulie 2017 – 13 mai 2019, întrucât a exercitat simultan funcțiile de Șef Secție Cardiologie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești și administrator al unei societăți comerciale, încălcând astfel prevederile art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006 coroborate cu prevederile art. 185, alin. (15) din același act normativ.
SADOVEANU IOANA,
Secretar al Com. Gingiova, Jud. Dolj
 
SESIZARE PARCHET

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție  cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către SADOVEANU IOANA a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301  din Codul Penal, întrucât, în exercitarea atribuțiilor de secretar al comunei, a îndeplinit acte prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru fiica acesteia, respectiv a întocmit/semnat acte premergătoare organizării unui concurs în urma căruia fiica persoanei evaluate a fost angajată.
PEȚENCHEA BOGDAN-DUMITRU,
 Secretar al  Comunei Cristești, Jud. Botoșani
SESIZARE PARCHET
Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție  cu privire la existența indiciilor referitoare la posibila  săvârșire de către PEȚENCHEA BOGDAN-DUMITRU a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301  din Codul Penal (text în vigoare până la data de 28.07.2017), întrucât, în exercitarea atribuțiilor de Secretar al  comunei  Cristești, a semnat pentru sine la data de 11 aprilie 2017 un certificat de urbanism, în vederea realizării unei investiții prin intermediul propriei întreprinderi individuale, anticipând că prin semnarea acestui document ar putea obține un folos patrimonial.
MIHALACHE ION MIHAI,
 
Împuternicit Adjunct al Șefului Inspectoratului de Poliție Județean Olt
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării atribuțiilor de șef al I.P.J. Olt, persoana evaluată a semnat două dispoziții cu privire la soția sa (agent de poliție în cadrul I.P.J. Olt. Prin semnarea documentelor soția acestuia a beneficiat de un coeficient de salarizare mai mare pentru funcția ocupată.
Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 79, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 45, alin. (1), lit. i) din Legea nr. 360/2002.
DISĂGILĂ NICOLETA ISABELA,
 
Director general în cadrul Primăriei Sectorului 5 București
 
 
INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioadele 04 octombrie 2016 – 18 martie 2019, respectiv, 21 februarie – 26 octombrie 2020, întrucât a exercitat simultan cu funcția publică de Director la Direcția Generală Economică din cadrul Primăriei Sectorului 5 și funcția de referent în cadrul Serviciului Urmărire Contracte Lucrări, respectiv, în cadrul Serviciului Achiziții Publicedin cadrul unei societăți de interes local la care C.L. al Sectorului 5 București este acționar majoritar, încălcând astfel prevederile art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 161/2003.
POPA FLORENȚA AURA,
 
Șef serviciu Resurse Umane – Primăria Mun. Drăgășani, Jud. Vâlcea
 
 
INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 23 noiembrie 2017 – 17 august 2020, întrucât a exercitat simultan cu funcția publică de Șef serviciu în cadrul Primăriei Mun. Drăgășani și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în sectorul privat, atribuțiile exercitate în sectorul privat fiind în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate de către acesta în calitate de funcționar public,  încălcând astfel prevederile art. 96, alin. (1) din Legea 161/2003.
 
CHIRIAC ROBERT IONUȚ,
 
Șef serviciu în cadrul Serviciului Juridic și Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Mun. Onești, Jud. Bacău
INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 21 aprilie 2019 – 12 martie 2021, întrucât a deținut și exercitat simultan atât funcția publică de șef serviciu în cadrul Serviciului Juridic și Autoritate Tutelară al Direcției Administrației Publice din cadrul Primăriei Mun. Onești cât și funcția de administrator în cadrul unei societăți comerciale, încălcând astfel prevederile art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea 161/2003.
 
BÂRSAN DUMITRU,
 
Inspector în cadrul Compartimentului de Contabilitate și Taxe și Impozite din cadrul Primăriei Com. Jina, Jud. Sibiu
 
INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 06 aprilie 2010, întrucât exercită simultan cu funcția publică de execuție de Inspector în cadrul Compartimentului de Contabilitate și Taxe și Impozite din cadrul Primăriei Comunei Jina și funcția de contabil în sectorul privat, atribuțiile exercitate în sectorul privat fiind în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate de către acesta în calitate de funcționar public, încălcând astfel prevederile art. 96, alin. (1) din Legea 161/2003.
LIFERIE LENUȚA,
 
Referent în cadrul Primăriei Com. Pardina, Jud. Tulcea
 
 
INCOMPATIBILITATE ȘI CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
S-a aflat în stare de incompatibilitate întrucât în perioada delegării atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de secretar general al comunei Pardina (24 septembrie – 24 decembrie 2020), soțul persoanei evaluate a fost desemnat viceprimar al comunei (începând cu data de 27 noiembrie 2020).
Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 242, alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019.
De asemenea, LIFERIE LENUȚA a încălcat și regimul juridic referitor la conflictul de interese administrativ, întrucât, în exercitarea funcției publice de referent în cadrul Primăriei Com. Pardina, respectiv în perioada delegării atribuțiilor corespunzătoare funcției de secretar general al comunei Pardina, a semnat mai multe documente, anticipând ca prin semnarea, respectiv încheierea documentelor menționate anterior ar putea crea un beneficiu pentru sine și pentru soțul acesteia.
Astfel, LIFERIE LENUȚA a încălcat și prevederile art.  70 și art. 79, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003.
FRUMUȘEANU ILEANA,
 
 Consilier în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Craiova – Serviciul Fiscal Orășenesc Orșova
 
 
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât, la data de 11 septembrie 2019, a reprezentat o întreprindere individuală, în calitate de împuternicit, în relația cu organele de control ale Direcției Generale Antifraudă Fiscală Târgu Jiu, respectiv a semnat o serie de documente emise în urma controlului efectuat de către D.G.A.F. Târgu Jiu contribuabilului, încălcând astfel prevederile art. 94, alin. (4) din Legea nr. 161/2003.
MARINESCU GHEORGHE,
 
Consilier juridic în cadrul D.S.P. Vâlcea
 
 
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioadele 02 aprilie 2018 – 11 mai 2020, 12 aprilie 2018 – 31 decembrie 2020, respectiv, 29 iunie 2017 – 06 ianuarie 2021, întrucât a exercitat simultan cu funcția publică de execuție de consilier juridic în cadrul D.S.P. Vâlcea și funcția de consilier juridic în sectorul privat, atribuțiile exercitate în sectorul privat fiind în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate de către acesta în calitate de funcționar public, încălcând astfel prevederile art. 96, alin. (1) din Legea 161/2003.
 
Distribuie:

Ne puteti gasi si pe Facebook!

Dati-ne un LIKE si fiti la curent cu ultimele articole.