ÎNCEPE LUPTA CU FIRMELE. Inspectorii ANAF fac controale pe întreg teritoriul țării. Ce nereguli caută

ANAF a demarat, începând din 1 august, o amplă acţiune de control în vederea combaterii evaziunii fiscale şi pentru creşterea conformãrii la declarare a obligaţiilor fiscale.

În această campanie este vizatã, în principal, zona Bucureşti – Ilfov. În vederea desfăşurării în bune condiţii a acţiunii, efectivele au fost suplimentate cu 200 de inspectori.

În acest an vor fi desfãşurate 150.000 de controale care au aceastã tematicã de control.

„Controalele sunt efectuate în baza analizelor de risc şi vor pune accent pe prevenţie şi îndrumare.  Controalele vor determina identificarea în timp real a erorilor, care, dacã sunt remediate în timp util, vor determina plata unor obligaţii fiscale accesorii mai mici, în comparaţie cu cele rezultate în urma unei inspecţii fiscale generale. Contribuabilii au posibilitatea de a-şi corecta declaraţiile şi de a se conforma la plata obligaţiilor, potrivit legii.  În cazul în care contribuabilii verificaţi refuzã sã se conformeze sau sunt constatate abateri semnificative, aceştia vor face obiectul unor investigaţii suplimentare.  Controalele vizeazã, în principal, domeniile alimentaţie publicã, construcţii, transport, comerţ, dar si combaterea muncii la negru, împreunã cu Inspecţia Muncii, fãrã însa a se limita la acestea”, se arată într-un comunicat al ANAF.

De asemenea, în cadrul acţiunii, inspectorii antifraudã vor verifica inclusiv modul în care contribuabilii respectă obligaţia legalã privind dotarea si utilizarea noilor case de marcat cu jurnal electronic.

„Reamintim faptul că Ministerul Finanţelor Publice a propus, printr-un proiect de act normativ, eliminarea contravenţiei referitoare la nerespectarea de cãtre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevãzute de lege, de a utiliza aparate de marcat cu jurnal electronic (art.10 lit.cc) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr.28/1999) de sub prevederile Legii prevenirii nr.270/2017. Proiectul este publicat pe site-ul www.mfinante.ro. Mãsura este necesarã deoarece operatorii economici care încalcă obligaţia de dotare cu noile dispozitive nu au motive obiective pentru neconformare, mai ales cã, o perioadã îndelungatã, Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscalã au desfãşurat numeroase campanii de informare cu privire la obligativitatea dotãrii agenţilor economici cu noile case de marcat, iar perpetuarea acestei situaţii ar duce la discriminarea operatorilor economici corecţi”, se mai arată în document.

În ceea ce priveşte plata obligaţiilor fiscale, în cazul în care contribuabulii se aflã în dificultate generatã de lipsa temporarã a disponibilitãţilor bãneşti, au posibilitatea de a solicita organului fiscal eşalonarea la platã a obligaţiilor fiscale.

Totodatã, prin Ordonanţa privind instituirea unor facilitãţi fiscale, au fost prevãzute mãsuri de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, pentru debitorii care au datorii mai mari de un milion de lei, bazate pe un plan de restructurare, plată eşalonatã, monitorizare şi supraveghere fiscalã, pe perioada înlesnirilor.

Acelaşi act normativ prevede şi anularea accesoriilor aferente debitelor înregistrate la data de 31.12.2018 şi care sunt sub un milion de lei, în cazul în care sunt achitate obligaţiile fiscale principale, pânã la data de 15 decembrie 2019.

Măsurile ce urmează a fi aplicate în cadrul acestor acţiuni, vor fi atent monitorizate, fiind coordonate atât la nivelul conducerii ANAF, cât şi la nivel local şi regional, pentru a se atinge scopul propus şi pentru a se evita orice abuz.

În acest sens, ANAF pune la dispoziţia contribuabililor adresa de email presa@anaf.ro, la care aceştia pot transmite propuneri si sugestii sau işi pot exprima opinia cu privire la acţiunea de verificare la care au fost parte, astfel încât conducerea instituţiei sã aibã cunoştinţã de eventualele probleme cu care contribuabiliii s-au confruntat, pe parcursul verificãrilor.

Sursa: adevarul.ro

Related posts

Leave a Comment

three × 4 =