„Caietul de la Văratec – convorbiri și cuvinte de folos”

„Caietul de la Văratec – convorbiri și cuvinte de folos” reunește ultimele interviuri și câteva eseuri scrise de domana academician Zoe Dumitrescu – Busulenga, devenită în ultimii ani ai vieții Maica Benedicta.

Sunt dialoguri despre Văratec, loc sacru aflat între „Pe un picior de rai, pe o gură de rai”, unde se întâlneau prietenii mireni și monahi, dând timpului dimensiuni de o înaltă spiritualitate.

Sunt aminitiri de început de carieră, trecut ce se cere atent cercetat pentru a înțelege cu ce s-a confruntat elita intelectuală a acelor ani, cum aceasta a încercat să salveze ce era de salvat și să facă tot posiblilul pentru a păstra valorile.

Sunt îngrijorarea și amărăciunea anilor din urmă în care lumea trăiește pe orizontală, robita banului, gâlcevindu-se, învrăjbindu-se continuu, risipindu-se, lipsind tinerii de modelele care le sunt atât de necesare, căci „un popor fără modele nu poate trăi, se prăbușește”.

Parcurgând aceste pagini din care aflăm despre destinul său, despre familie și copilărie, despre profesori și arta de a fi pedagog, despre relația sa specială cu Dumnezeu, despre poezie și marile sale iubiri, înțelegi cum cuvântul construiește și edifică spiritul.

Incredințată că România este grădina Maicii Domnului și că neamul românesc are o misiune pe lumea aceasta, Maica Benedicta pledează pentru educația religioasă a tinerilor, pentru cunoașterea monahismului românesc, pentru toleranța care trebuie să vină din ortodoxia noastră, pentru recufundarea în fântânile de spiritualitate ale neamului.

Pagini fermecătoare, deosebit de interesante, pline de învățăminte și înțelepciune.

Lectură plăcută!

Related posts

Leave a Comment

20 + sixteen =