DOCUMENT Din toamnă elevii de clasele a VII-a și a VIII-a pot studia o nouă disciplină „Educație privind schimbările climatice” – programa a fost publicată în Monitorul Oficial / Vor învăța să monitorizeze activitățile de zi cu zi care contribuie la poluare și să promoveze interculturalitatea și justiția climatică

23 martie 2023  |  10:08  |  👁 302 Vizualizari


Programa școlară pentru disciplina de tip opțional integrat „Educație privind schimbările climatice”, nivel gimnazial, clasele a VII-a și a VIII-a, a fost publicată în Monitorul Oficial. Programa se aplică începând cu anul școlar 2023 – 2024, potrivit actului normativ.

Programa școlară „Educație privind schimbările climatice” este o ofertă curriculară națională de tip opțional, ca disciplină nouă, cu caracter interdisciplinar, pentru ciclul gimnazial, clasele a VII-a și a VIII-a, fiind proiectată pentru o oră pe săptămână, pe parcursul a doi ani școlari, conform ordinului.

Structura programei școlare este următoarea:

 • Notă de prezentare;
 • Competențe generale;
 • Competențe specifice și exemple de activități de învățare;
 • Conținuturi;
 • Sugestii metodologice;
 • Referințe bibliografice.
Notă de prezentare

„Disciplina opțională „Educație privind schimbările climatice” contribuie la profilul de formare al absolventului învățământului gimnazial, structurat pe baza competențelor-cheie, prin:

 • relaționarea pozitivă cu ceilalți în contexte școlare și extrașcolare,
 • asumarea de drepturi și responsabilități,
 • participarea civică,
 • identificarea și rezolvarea unor probleme ale comunității,
 • proiectarea și derularea unui demers investigativ,
 • promovarea unui stil de viață sănătos și a unui mediu curat.

Noutatea abordării constă nu numai în cunoașterea cauzelor și a impactului schimbărilor climatice, ci și în îndemnul la acțiuni în domeniul combaterii acestora și al rezilienței la schimbările climatice, preocupări centrale ale comunității internaționale”, potrivit ordinului Ministerului Educației.

Competențe generale

„Competențele generale se formează pe parcursul celor doi ani de studiu, reprezintă achizițiile finale și contribuie la dezvoltarea competențelor-cheie ale elevilor.

 1. Identificarea unor fenomene și procese privind schimbările climatice cu impact asupra vieții cotidiene.
 2. Utilizarea metodelor de investigare a cauzelor și efectelor schimbărilor climatice în diferite contexte.
 3. Demonstrarea unor comportamente adecvate din perspectiva respectării principiilor dezvoltării durabile.

Competențele specifice sunt derivate din competențele generale și reprezintă etape progresive în atingerea celor generale, fiind formulate diferit pentru cei doi ani de studiu”.

Competențe generale și competențe specifice:

Conținuturi „Educație privind schimbările climatice”

Conținuturile învățării sunt organizate în patru domenii și mijlocesc, informațional, formarea competențelor specifice, conform Ordinului.

Sugestii metodologice pentru „Educație privind schimbările climatice”

„Sugestiile metodologice includ recomandări privind desfășurarea activităților de predare-învățare-evaluare, precum și de proiectare a demersului didactic.

 • Demersul didactic al programei școlare este axat pe competențe și presupune construirea unor situații de învățare în care elevul este artizan al propriei învățări, profesorul fiind cel care doar îl ghidează și îl sprijină. Aceste situații de învățare cuprind activități de învățare ce vizează: observații directe și indirecte, întrebări-problemă, situații-problemă, studii de caz, investigații, simulări, animații, proiecte, jocuri de rol.
 • Se recomandă următoarele metode didactice : studiul de caz, problematizarea, experimentul, brainstormingul, explicația, conversația inductivă și deductivă.
 • Evaluarea este susținută în principal de modalități complementare, precum referatul, proiectul, portofoliul, investigația, autoevaluarea și interevaluarea ș.a., dar și de utilizarea metodelor, tehnicilor și a instrumentelor TIC. O evaluare autentică este cea care este integrată în fiecare secvență de învățare, facilitând autoevaluarea”.

Descarcă ordinul privind aprobarea programei școlare pentru disciplina de tip opțional integrat „Educație privind schimbările climatice”, nivel gimnazial, clasele a VII-a—a VIII-a

Distribuie:

Ne puteti gasi si pe Facebook!

Dati-ne un LIKE si fiti la curent cu ultimele articole.