Din 1 aprilie, noi reguli la plata facturilor la gaze și energie electrică: Criteriile de încadrare pentru eşalonare

23 martie 2023  |  09:53  |  👁 222 Vizualizari


Noi reglementări privind plata facturilor la energie vor intra în vigoare de la 1 aprilie 2023. Vor fi acordate mai multe facilități pentru clienții vulnerabili. Printre tipurile de facilităţi asigurate clienţilor vulnerabili din motive de venituri reduse se va număra şi eşalonarea la plată a facturii, la cerere, pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părţi.

Ordinul nr. 14/2023 privind modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi de abrogare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale va intra în vigoare la 01 aprilie 2023.

Cum va fi eșalonată plata facturilor la energie

În cazul în care furnizorul emite factura pentru o perioadă de facturare mai mare decât cea prevăzută în contract sau stabilită conform reglementărilor în vigoare, acesta este obligat să eşaloneze la plată sumele datorate de către client, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare pentru care a fost emisă factura potrivit documentului citat de legestart.ro

De asemenea, conținutul facturii a fost simplificat, aceasta cuprinzând pe prima pagină următoarele informații prioritare:

 • datele de identificare şi de contact ale furnizorului şi ale clientului final,
 • data de încetare a contractului, dacă contractul este încheiat pe perioadă determinată,
 • numărul şi data emiterii facturii,
 • data de începere şi de sfârşit a perioadei de facturare,
 • consumul de gaze naturale facturat,
 • termenul scadent de plată,
 • obligaţiile de plată neachitate, dacă este cazul,
 • valoarea totală de plată cu TVA.

Detaliile cu privire la factură, inclusiv defalcarea componentelor din care este format prețul final facturat de către furnizor clientului final, vor fi trecute pe a doua pagină, iar anexele la factură vor cuprinde o serie de informaţii adiţionale care nu se referă la facturare, dar care îi pot fi utile clientului final pe parcursul derulării contractului de furnizare a gazelor naturale și informaţii privind facturarea care îi oferă periodic o perspectivă cuprinzătoare asupra consumului efectiv realizat şi a costului actual cu gazele naturale, astfel încât să aibă posibilitatea de a-şi ajusta propriul consum.

Cum vor fi defalcate consumurile pe factură

De asemenea, clientul casnic va trebui să știe că suma de bani, oglindită în factură, pe care o datorează furnizorului de gaze naturale, va fi defalcată în funcție de costurile reprezentate de:

 • consumul de gaze naturale, exprimat în unităţi de energie, aferent perioadei de facturare stabilit conform prevederilor contractuale şi dispoziţiilor legale în vigoare;
 • preţul gazelor naturale stabilit prin contract sau, după caz, prin acte normative incidente pe perioada de aplicare a acestora;
 • tarifele pentru serviciile de transport și/sau distribuție a gazelor naturale în vigoare în perioada de facturare;
 • taxele, impozitele şi contribuţiile stabilite prin dispoziţii legale, în vigoare în perioada de facturare;
 • valoarea componentei fixe, dacă este prevăzută în contractul de furnizare a gazelor naturale şi dacă aplicarea acesteia nu contravine dispoziţiilor
 • actelor normative incidente, în vigoare;
 • alte servicii prevăzute în contractul de furnizare;
 • alte mărimi utilizate la facturare, conform reglementărilor specifice.

Facturile reclamate nu vor mai trebui plătite înainte de a fi soluționate

Consumatorul nu va mai fi obligat să plătească factura pentru care a depus o reclamație sau plângere, scrie avocatnet.ro

 

În cazul în care, după soluționarea reclamației, se dovedește că factura nu era corectă, se va emite una nouă, care să reflecte consumul real al clientului de gaze naturale. Dacă factura problematică s-a achitat deja, clientul va primi banii înapoi și i se va emite o nouă factură.

În cazul în care, însă, se dovedește că plângerea consumatorului este neîntemeiată, plata facturii emise va trebui făcută în termen de cinci zile.

Cum vor fi stabiliți clienții vulnerabili. Criteriile

Potrivit ANRE, clientul final aparţinând categoriei clienţilor casnici este înregistrat drept client vulnerabil dacă îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii:

are venituri reduse, situate până la un prag stabilit de instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale;

b) la locul de consum locuieşte o persoană care din motive de sănătate/vârstă necesită condiţii speciale referitoare la activitatea de furnizare a gazelor naturale.

Dacă un client vulnerabil îndeplineşte ambele condiţii prevăzute la lit a) şi b),  acesta beneficiază de facilităţile corespunzătoare fiecărei categorii.

Criteriile de încadrare a unui client casnic în categoria clienţilor vulnerabili din motive de venituri reduse, facilităţile financiare şi modalităţile de implementare a acestora sunt stabilite de către instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale.

Criteriile de încadrare a unui client casnic în categoria clienţilor vulnerabili din motive de sănătate/vârstă sunt stabilite de către instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale.

 

 

Distribuie:

Ne puteti gasi si pe Facebook!

Dati-ne un LIKE si fiti la curent cu ultimele articole.