Desemnarea rectorului UPG Ploieşti se va face pe baza votului universal

Desemnarea rectorului Universităţii Petrol-Gaze Ploieşti pentru mandatul 2020-2024 se va face pe baza votului universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din senatul universitar şi din consiliile facultăţilor, în baza unei metodologii aprobate de Senatul universitar nou ales.
Decizia a fost luată în urma referendumului organizat la sfârşitul lunii trecute, mai exact pe data de 25 iunie, între orele 9.00-19.00, la UPG, în cadrul căruia a fost supusă la vot modalitatea de desemnare a rectorului, una dintre opţiunile supuse consultării fiind aceea de desemnare pe baza unui concurs public, în baza unei metodologii aprobate de Senatul universitar nou ales. Cea de-a doua modalitate supusă votului la referendumul menţionat – cea privind alegerea pe baza votului universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din senatul universitar şi din consiliile facultăţilor – a fost cel mai bine apreciată, opțiunea întrunind 87,32% dintre voturile valabil exprimate.
Potrivit unui comunicat al UPG, punerea în aplicare a rezultatului referendumului privind modalitatea de desemnare a rectorului este obligatorie şi trebuie să fie cunoscut cu cel puţin şase luni înainte de data alegerii celui căruia îi va reveni mandatul de rector.

Related posts

Leave a Comment

six + 18 =