Cuvânt din Pateric, despre răbdare și despre ascultare

Cineva din Părinți spunea că un cărturar antiohian a venit la un părinte zăvorât și l-a rugat să-l primească să se facă monah. 

Starețul i-a zis: ,,Dacă voiești să te primesc, vinde-ți toată averea ta și dă-o la săraci, după porunca Domnului și te voi primi pe tine”. El, ducându-se, îndată a făcut așa. După aceasta, iarăși i-a grăit lui altă poruncă, zicându-i ,,Oare, vei putea păzi ca să nu vorbești”.

El a făgăduit să facă așa, și a petrecut cinci ani, negrăind. Începând alții să-l slăvească, părintele i-a zis: ,,Nu-mi este mie de trebuință, dar te voi slobozi pe tine în Egipt, la o viață de obște” și l-a slobozit pe el ca să vadă, oare, va începe a vorbi sau nu. Iar acela nimic n-a grăit și părintele care-l primise, vrând să-l ispitească dacă este mut sau nu, l-a trimis pentru un răspuns, peste un râu mare. Fiind în puhoi, deci imposibil de trecut, se gândeau că va zice: ,,Nu pot trece”!Trimițind un frate să-l vadă cum se descurcă, acesta l-a văzut, plecând-și genunchii la rugăciune. Și iată, venind un crocodil, l-a luat și l-a dus pe partea cealaltă. După ce și-a făcut porunca, a venit la râu și iarăși l-a luat crocodilul și l-a adus la mal. Aflând, toți frații s-au minunat, iar când a răposat monahul, părintele a trimis veste, zicând: ,,Măcar că ai trimis un mut, însă îngerul lui Dumnezeu era”. Atunci, părintele zăvorât i-a spus adevărul: ,,Nu era mut, ci chiar prea vorbăreț, numai că, păzind porunca pe care i-o dădusem lui mai dinainte, a petrecut așa”. Auzind aceasta, toți s-au minunat de răbdarea și ascultarea acestuia.

Cu Părintele Arsenie Boca, despre ascultare

,,Cea mai lungă este calea care duce de la urechi la inimă”

,,Dacă va veni asupra ta vreo furtună și vreo clătinare, acestea vor fi pe măsura neascultării tale. Căci pe cel ce ascultă cu adevărat nici diavolul însuși, spun Părinții, nu-l poate vătăma”.

Despre răbdare ,,Răbdarea răului sau umilința, în credința lui Dumnezeu, este cea mai uriașă putere asupra răului în lumea aceasta.”

,,Nu le trebuie potrivnicilor pustiire mai mare in lucrăturile lor, decât răbdarea cu dragoste a necazurilor, căci ea arde datoriile noastre și toată strădania lor”.

Related posts

Leave a Comment

14 − two =