Cuvânt despre pocăinţă

Întoarce-te, din toată inima, cu suspine şi cu lacrimi, smereşte-te cu răbdare, miluieşte-i pe sărmani şi iartă greşelile aproapelui tău. 

Pentru că acum, zice Domnul nostru: „Întoarceţi-vă către mine dintru toată inima voastră cu post şi cu tânguire şi cu plângere. Rupeţi-vă inimile voastre, iară nu hainele, întoarceţi-vă la Domnul Dumnezeul vostru, că milostiv şi îndurat este, îndelung răbdător şi mult milostiv. Pentru că cel ce miluieşte, miluit va fi şi apoi, iertaţi şi se va ierta vouă. Milostenia bărbatului ca o pecete este pe dânsul şi dar bun este celor ce o fac pe ea înaintea celui Preaînalt. Şi aşa păcatele se şterg”.

Vameşul şi fiul cel pierdut, desfrânata şi tâlharul au fost iertaţi de păcate şi s-au făcut cetăţeni în patria Raiului. 

Îndrăzneşte prin pocăinţă, dezbracă-ţi spurcăciunea, nu te teme, căci, după aceea, Domnul îndrăzneţ te va face pe tine. Când te vei pocăi şi vei suspina, atunci te vei mântui, că mare este mila Lui Hristos, pentru cei care se întorc cu pocăinţă. Atunci mila Domnului, ca ploaia pe câmp, în sufletele noastre se va pogorâ şi războiul vrăjmaşului împotriva noastră se va strica.

Related posts

Leave a Comment

five − three =