Cum se calculează media de admitere la liceu

E săptămână de foc pentru absolvenții de clasa a VIII-a care susțin Evaluarea Națională. Dacă astăzi ei au intrat în sala de examen pentru proba de Limba și Literatura Română, joi vor da proba la Matematică, iar apoi, după aflarea rezultatelor, următorul hop va fi admiterea la liceu.

Evaluarea Națională 2018!  Conform Ministerul Educației Naționale, media pentru admiterea la liceu în anul 2018 se va face la fel ca în 2017. Astfel, ponderea mediilor din clasele V – VIII va fi doar de 20%, faţă de 25% cât a fost până acum.

Evaluarea Națională 2018! Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează că medie ponderată intre media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Evaluarea Națională 2018! Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a;

EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a.

Evaluarea Națională 2018! Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia de admitere judeţeană a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată.

Related posts

Leave a Comment

two × 1 =