Concurs pentru burse în străinătate. Studenții pot aplica până pe 2 mai 2023 pentru stagii de masterat, doctorat, postdoctorale și de cercetare.

21 martie 2023  |  18:59  |  👁 187 Vizualizari


Concurs pentru burse în străinătate. Studenții pot aplica până pe 2 mai 2023 pentru stagii de masterat, doctorat, postdoctorale și de cercetare.

Ministerul Educației organizează concurs în vederea acordării de burse între 1200 și 2000 euro pe lună pentru stagii de studii universitare de masterat și de doctorat, pentru stagii postdoctorale și de cercetare în străinătate, potrivit unui comunicat de presă al ministerului.

„Se acordă burse, în baza Hotărârii Guvernului nr. 118/2023, cu următoarea durată:

 

340 de luni pentru stagii de studii universitare de masterat și de doctorat;

200 de luni pentru stagii postdoctorale și de cercetare”.

O bursă lunară, transport dus-întors o singură dată pe an universitar, plata unui tarif suplimentar pentru bagaje, asigurate de Ministerul Educației

Beneficiarii acestor burse primesc de la Ministerul Educației, prin Agenția de Credite și Burse de Studii:

 

a) o bursă lunară destinată plății unor taxe școlare și, eventual, acoperirii cheltuielilor de hrană și cazare, în limita cuantumurilor stabilite;

 

b) transport dus-întors, cu avionul, cu trenul sau cu autocarul, din România până la locul de stagiu și retur, o singură dată pe an universitar;

 

c) plata unui tarif suplimentar pentru bagaje de cel mult 32 kg, în afara celor incluse în costul biletului, potrivit roburse.ro.

 

Concursul național pentru acordarea acestor burse se desfășoară conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului național de acordare a burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat și de doctorat, pentru stagii postdoctorale și de cercetare, aprobat prin ordinul nr. 3.790/2023, conform Ministerului Educației.

 

Condiții de înscriere și participare la concursul pentru burse în străinătate

„La concursul național participă cetățenii români, cu domiciliul stabil în România, din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat și particular acreditate, din Academia Română și din institutele de cercetare din subordinea sau din structura acestora, care se încadrează în una din următoarele categorii:

 

– studenți în ultimul an la studii universitare de licență;

 

– studenți la studii universitare de masterat;

 

– studenți – doctoranzi;

 

– cadre didactice titulare din instituțiile de învățământ superior de stat și particular acreditate;

 

– cercetători.

 

Înscrierea la concursul național se face prin depunerea unui dosar de candidatură la Registratura Agenției de Credite și Burse de Studii/prin transmiterea acestuia prin poștă/prin curier/online la adresa dosare.candidatura@roburse.ro, până la termenul-limită anunțat: 2 mai 2023”, potrivit comunicatului de presa.

 

Ce trebuie să conțină dosarul de înscriere

a) formular-tip de înscriere la concurs;

b) copie după cartea de identitate/pașaport și certificatul de căsătorie, dacă este cazul;

c) curriculum vitae, însoțit de următoarele documente în copie: foi matricole, situații școlare, diplome — licență, studii aprofundate, masterat, doctorat —, lista de lucrări comunicate/

publicate în țară și/sau în străinătate, alte diplome/premii/ certificate sau atestări ale participării la manifestări științifice/ artistice/sportive;

d) adeverință care atestă calitatea candidatului;

e) acceptul instituțiilor de învățământ superior/institutelor de cercetare din străinătate;

f) proiect de studiu/cercetare/creație artistică ce justifică, în 5—10 pagini, activitatea pe durata stagiului de bursă; proiectul va fi realizat avându-se în vedere o terminologie

adecvată domeniului pentru care se solicită bursa, o exprimare coerentă și logică a ideilor și va fi structurat după cum urmează:

— motivație, justificare;

— obiective clare, precise;

— fezabilitate;

— activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;

— mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;

— bibliografie selectivă;

g) adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate;

 

h) dovada achitării taxei de procesare a dosarului de candidatură, potrivit ordinului nr. 3.790/2023.

 

Etapele concursului pentru acordarea burselor în străinătate:

„verificarea administrativă a dosarelor;

evaluarea candidaturilor, care presupune:

a) evaluarea academică a dosarelor, pe baza baremelor de evaluare;

b) susținerea interviului fizic sau online, candidatul fiind obligat să își asigure prezența/funcționarea mijloacelor tehnice pe toată durata interviului; în eventualitatea în care interviul nu se poate susține fizic/online din diverse motive, responsabilitatea este în exclusivitate a candidatului;

selecția și nominalizarea candidaților realizate de Consiliul Agenției de Credite și Burse de Studii, pe baza punctajelor obținute.

Persoanele declarate neeligibile conform alin. (1) pot depune contestații însoțite de documentele necesare completării dosarului în termenul stabilit prin comunicatul de lansare a ofertei de burse.

 

Rezultatele contestațiilor sunt considerate rezultate finale și se publică pe site-ul www.roburse.ro și la avizierul instituției.

 

Candidații nominalizați devin beneficiari ai burselor și primesc finanțare numai după emiterea de către ministrul educației a ordinului nominal.

 

În vederea emiterii ordinului, candidații nominalizați vor depune la sediul Agenției de Credite și Burse de Studii următoarele documente:

 

a) cererea de plecare în străinătate;

b) documentele de accept de la universitatea/instituțiile din

străinătate, din care să reiasă data începerii și durata stagiului;

c) dovada obținerii vizei de intrare, dacă este cazul;

d) contractul încheiat între candidatul acceptat și Agenția de Credite și Burse de Studii, în 2 exemplare originale”, conform ordinului nr. 3.790/2023.

Distribuie:

Ne puteti gasi si pe Facebook!

Dati-ne un LIKE si fiti la curent cu ultimele articole.