Colindele Crăciunului, tradiție sfântă a neamului românesc

Colindul românesc, prin forma sa simplă și mesajul pe care-l exprimă, este glasul Sfintei Evanghelii și al Bisericii, transmis în sufletele și-n casele credincioșilor creștini, reprezentând ecoul popular și artistic al cântărilor bisericești liturgice.

În decursul istoriei noastre, colindele au circulat pe cale orală, fiind consemnate  în scris și notate muzical, mai târziu.

Aceste comori și licăriri de lumină sunt creația sfântă a poporului nostru, străbătut de o negrăită sensibilitate și revarsă asupra tuturor lumina cunoștinței de Dumnezeu, întărind credința ortodoxă.

Pentru a da expresie și căldură laudei și mulțumirii aduse lui Dumnezeu, colindele sunt cântate pe la casele oamenilor și în biserici, începând de la sărbătoarea ,,Sfântul Andrei” și până la Bobotează.

Fiind cântate, ele sunt menite să se adreseze deopotrivă minții și sufletului și fac legătura dintre inimă și minte.

Colindele au o bază biblică, relatând în versuri întâmplările și faptele ce au precedat Nașterea Domnului.

Astfel aflăm de cei trei magi de la Răsărit care s-au călăuzit după stea și au ajuns la Pruncul Sfânt, aducându-i aur, smirnă și tămâie; aflăm că Hristos se naște în ieslea sufletelor noastre în sens duhovnicesc, de fiecare dată când ne pregătim cu rugăciune, post și fapte bune.

Nașterea Domnului este o împlinire a graiului profeților: ,,Astăzi S-a născut  Cel făr’ de început Cum au spus proorocii”.

Sfantul Evanghelist Luca relatează faptul că Fecioara Maria L-a născut pe Iisus în iesle, nemaifiind loc pentru Familia Sfânta în casele locuitorilor Betleemului.

Din versurile unor colinde desprindem învățătura despre întruparea Fiului lui Dumnezeu trimis ,,Să Se Nască Și Să crească, Să ne mântuiască!”

La bucuria evenimentului sfânt participă întreaga creație: cerul și pământul, lumea cea văzută și cea nevăzută, anume: îngerii, oamenii, vietățile necuvântătoare și cu toții se bucură și se închină Pruncului Sfânt.

În fiecare an, la 25 Decembrie, Îl așteptăm pe Hristos Domnul, așa cum l-au așteptat strămoșii noștri, retrăind prin colinde Nașterea Sa!


Related posts

Leave a Comment

17 − 7 =