Ce se întâmplă cu cei care locuiesc în clădiri cu risc seismic

Președintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, modificările Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor locuite sau în care există sedii de firme, anunță Președinția.

Prin modificările aduse de Parlament și promulgate de președintele Klaus Iohannis, sunt stabilite clase de risc, în care vor fi încadrate clădirile, pentru a stabili riscul seismic în care se află.

„ La articolul 1, după alineatul (1), se introduce un nou alineat, alin. (2) cu următorul cuprins:(2) Stabilirea riscului seismic pentru o anumită construcţie se face prin încadrarea acesteia într-una din următoarele patru clase de risc: a) Clasa R(s) I, din care fac parte construcţiile cu risc ridicat de prăbuşire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime; b) Clasa R(s) II, în care se încadrează construcţiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilităţii este puţin probabilă c) Clasa R(s) III, care cuprinde construcţiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranţa structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante; d) Clasa R(s) IV, corespunzătoare construcţiilor la care răspunsul seismic aşteptat este similar celui obţinut la construcţiile proiectate pe baza prescripţiilor în vigoare”, scrie în legea promulgată de președintele României.

A fost modificat articolul 2 alin (1), litera b), astfel încât, persoanele fizice sau juridice, care au în administrare construcții, pot cere reexertizarea clădirii, iar costurile sunt suportate de bugetele locale, în cazul în care „ (…) termenele prevăzute de prezenta ordonanţă, nu au fost realizate măsurile de intervenţie fundamentate în expertiza tehnică iniţială sau în cazul în care codul/normativul de proiectare seismică în baza căruia s-a efectuat expertizarea tehnică iniţială şi încadrat construcţia existentă în clasă de risc seismic şi-a încetat aplicabilitatea. (…) Expertiza tehnică se însuşeşte de proprietari/asociaţia de proprietari în vederea continuării, în condiţiile legii, a acţiunilor de intervenţie privind reducerea riscului seismic al construcţiei existente, după avizarea prealabilă în Comisia Naţională de Inginerie Seismică organizată pe lângă Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice”, potrivit sursei citate.

Conform modificărilor aduse Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, pe durata consolidării clădirii, proprietarii vor beneficia de „consiliere şi asistenţă din partea compartimentelor de specialitate din cadrul primăriilor”.

„Pe întreaga durată a derulării acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, cuprinzând expertizarea tehnică, proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie, proprietarii şi asociaţiile de proprietari, persoane fizice sau juridice, vor beneficia de consiliere şi asistenţă din partea compartimentelor de specialitate din cadrul primăriilor”, scrie în proiectul de lege promulgat de șeful țării.

Proiectul de lege inițiat de mai mulți parlamentari PNL, ALDE și neafiliați a fost adoptat de Camera Deputaților pe 5 iulie, în calitate de for decizional, cu 260 de voturi pentru și o abținere.

Related posts

Leave a Comment

one × 2 =