Ce acte sunt necesare și unde se depun cererile pentru ajutorul de încălzire 

Persoanele singure sau familiile ce nu pot acoperi cheltuielile legate de încălzirea casei în sezonul rece pot solicita un ajutor bănesc din partea statului, numit ajutor pentru încălzirea locuinței.Ajutorul se acordă pentru perioada cuprinsă între lunile noiembrie și martie din anul următor, iar cererea pentru obținerea lui se depune până la mijlocul lunii octombrie.

Cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire se depun individual sau prin asociațiile de proprietari la primăria locală, alături de o declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială.

În practică, pe lângă aceste două documente, autoritățile pot solicita și alte documente, și anume acte din care să rezulte componența familiei, acte care demonstrează veniturile nete realizate, documente în baza cărora este deținută locuința sau acte ce privesc bunurile deținute.

Primarul este cel care, după depunerea actelor solicitate, stabilește, printr-o dispoziție care se comunică solicitantului până la data de 15 noiembrie, acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței. Dispoziția primarului se emite o singură dată pentru perioada de acordare a ajutorului și poate fi emisă individual sau colectiv.

Valoarea ajutorului diferă în funcție de situația fiecărei persoane sau familii ce solicită ajutorul. Dacă se aprobă acordarea ajutorului, beneficiarul nu va primi bani, ci ajutoarele se vor plăti direct la furnizor, facturile de la aceștia devenind mai mici.

 

 

Related posts

Leave a Comment

four × 5 =