Astăzi sărbătorim Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

Astăzi sărbătorim aducerea cu evlavie, în Biserica Legii vechi din Ierusalim, a copilei de trei ani, care avea să fie Maica Domnului nostru Iisus Hristos.

Întâmplarea aceasta nu se află în Sfânta Scriptură, ci se întemeiază numai pe Tradiția Bisericii. Sfinții Părinți au început a o sărbători, de pe la anul 750, iar sfintele cărți bisericești istorisesc pricina pentru care Născătoarea de Dumnezeu a fost dusă  la Templul Legii vechi și dăruită Domnului. Ana, care toată viața ei a fost stearpă, luând îndemn de la cealaltă Ana, maica Proorocului Samuel, îl ruga, împreună cu bărbatul ei Ioachim, pe Stăpânul firii, să le dăruiască un prunc.

Atunci au făgăduit că, dacă le va împlini cererea, îndată îl vor dărui și închina lui Dumnezeu. Așa a născut Sfânta Ana pe ceea ce s-a făcut pricina mântuirii neamului omenesc, pe împăcătoarea și împrietenitoarea lui Dumnezeu cu oamenii, pe Preasfânta și de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioară Maria.

Când a împlinit trei ani, au luat-o părinții ei, au adus-o la templu și au încredințat-o preoților. Luând-o arhiereul Zaharia, a dus-o în cele mai dinlăuntru ale Bisericii unde, o dată pe an, intra numai arhiereul. 

Acolo, a rămas Fecioara, petrecând doisprezece ani de sfântă viețuire. La Templul din Ierusalim erau trei rânduri de chilii, în care locuiau fecioare și văduve închinate Domnului precum și preoții și slujitorii, trăind din averea Templului.

Aici, a deprins Sfânta Fecioară lucrul de mână, citirea Scripturii și îndeosebi rugăciunea. Apropiindu-se vremea dumnezeieștii Buneivestiri a ieșit de la Templu și a fost logodită cu dreptul Iosif, rudenia sa de 84 de ani, ca sub chipul căsătoriei să se păzească curată în lume.

,,De statură mijlocie, pielea avea culoarea grâului, părul era blonziu, ochii frumoși de culoarea alunii aurii, sprâncene negre, nasul drept, mâinile, degetele lungi, plină de grație și frumusețe dumnezeiască, neînfumurată,nesofisticată, neatrasă spre moliciune, având o smerenie covârșitoare astfel, încât, prin felurimea și starea lucrurilor, Sfânta Maria devenise cu adevărat învățătoare a multor femei. Era supusă preoților, grijulie la slujire și respectată de toți, căci ea era născută prin harul lui Dumnezeu și avea să dea naștere Împăratului îngerilor și oamenilor. 

Astfel din cea mai fragedă pruncie, puterea lui Dumnezeu a acoperit-o și a împodobită cu toate podoabele (harului) asemenea unui văl de aur și în felurite culori pentru suflet și pentru trup.”

“Trei vieți bizantine ale Maicii Domnului.”

Related posts

Leave a Comment

ten + twelve =