Astăzi, Biserica ne cheamă să cinstim pe Sfinții Îngeri și lucrarea lor în viața noastră și în lume

Este sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, în jurul cărora se serbează tot ,,soborul” Sfinților Îngeri, laolaltă. Această zi a început a se serba de prin veacul al cincilea și s-a răspândit repede în tot Răsăritul creștin. Ei sunt ,,duhuri slujitoare”, adică ființe fără de trupuri, slugi credincioase lui Dumnezeu și totodată prieteni și ocrotitori ai noștri.

La început, toți îngerii au fost făcuți buni, strălucind de frumuseți, de înțelepciune și tot felul de daruri. Supuși încercării de a-și dovedi ascultarea, o parte din ei, în frunte cu Lucifer, cel mai frumos și înzestrat dintre ei, s-a răzvrătit împotriva Ziditorului, zicând: ,,Pune-voi scaunul meu deasupra norilor și voi fi asemenea cu Cel Preînalt.”

Despre aceasta Scriptura ne vorbește așa: ,,Și s-a făcut război în cer: Mihail și îngerii lui au pornit război cu balaurul… Și a fost aruncat balaurul cel mare, diavolul cel ce înșeală pe toată lumea, pe pământ și îngerii lui au fost aruncați cu el.”

Așa a căzut Lucifer din cinstea de arhanghel și ceata de îngeri ce era sub dânsul, făcându-se demoni, luptători împotriva mântuirii noastre, iar Arhanghelul Mihail s-a arătat adevărată căpetenia cetelor îngerești și numele lui înseamnă: ,,Cine este ca Dumnezeu”.

Așa s-a întocmit soborul, adică adunarea și unirea îngerilor credincioși lui Dumnezeu, iar Mihail Arhanghelul a fost rânduit căpetenie a îngerilor buni și mare folositor al mântuirii noastre. Luând chip văzut, s-a arătat multora, atât în Legea veche cât și în Legea nouă.

Tot astăzi este serbat și prefrumosul și înveselitorul Arhanghel Gavriil, că și acesta, luând chip văzut, a dăruit multe faceri de bine neamului omenesc.

Asa, în proorocia lui Daniil, Gavril este numele tălmăcitor al vedenii. Acesta îi arată întelesul celor șaptezeci de săptămâni de ani până la venirea lui Mesia Hristos.

După tradiție, tot el vestește lui Ioachim și Ana că din ei va să se nască Stăpâna noastră, Maria, Născătoarea de Dumnezeu.

În legea nouă, Gavriil descoperă preotului Zaharia, nașterea lui Ioan, Botezătorul Domnului.

Tot Gavriil anunță Fecioarei din Nazaret nașterea de la Duhul Sfânt a Domnului Hristos, Mântuitorul lumii.

Unii zic că a fost îngerul în veșmânt alb, care, pogorându-se din cer, a răsturnat piatra de pe ușa Mormântului și a stat deasupra ei, la ceasul Învierii Domnului și le-a dat Mironosițelor vestea Învierii.

Pentru aceasta sunt prăznuiți împreună și chemați ca prin mijlocirea și rugăciunile lor, în veacul de acum, să aflăm izbăvire de rele, iar în cel ce va să fie, să ne învrednicim bucuriei și Împărăției cerești. Amin!

Related posts

Leave a Comment

nineteen − 13 =