70 de ani de la înfiinţarea Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti

Joi, 15  noiembrie 2018 , ora 9:00, în Aula Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti va avea loc evenimentul dedicat aniversării a 70 de ani de la înfiinţarea Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, instituţie de învăţământ superior cu tradiție, a fost înfiinţată în anul 1948, sub denumirea de Institutul de Petrol şi Gaze din Bucureşti. În anul 1973 Institutul de Petrol, Gaze şi Geologie din Bucureşti fuzionează cu Institutul de Petrol din Ploieşti, sub denumirea de Institutul de Petrol şi Gaze, cu sediul în Municipiul Ploieşti. În prezent, instituția de învățământ superior funcționează sub numele de Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti.

Prin serviciile educaţionale oferite și prin activitatea de cercetare desfășurată, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti a primit recunoaşterea oficială a nivelului de calitate pe care îl asigură prin obținerea calificativului GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT acordat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior în urma evaluării instituționale și a Certificatului de conformitate a Sistemului de Management al Calității cu SR EN ISO 9001: 2008 și EN ISO 9001:2008, acordat de AEROQ.

Related posts

Leave a Comment

5 × three =